Wij zijn er voor u

Heeft uw kind een erfelijke of aangeboren aandoening of een verdenking daarvan? Dan wordt uw kind doorverwezen naar de polikliniek Kindergenetica van Amsterdam UMC. Daar onderzoekt de klinisch geneticus, een specialist in erfelijke aandoeningen, wat uw kind precies heeft.

Contact

Telefoonnummer: 020 - 566 8000


Gerelateerd