Follow me nazorg spreekuur Kindercardiologie

Op dit Follow Me nazorg spreekuur zien wij kinderen die op jonge leeftijd een openhartoperatie hebben moeten ondergaan.

Op het Follow Me spreekuur volgen we uw kind gedurende langere tijd, samen met een team van verschillende zorgverleners. We kijken naar het hart en de gehele lichamelijke conditie van uw kind. Ook houden we de ontwikkeling en het welzijn van uw kind en uw gezin goed in de gaten.

Waarom een Follow Me spreekuur?

Voorkomen is beter dan genezen! Binnen het Follow Me spreekuur doen wij uitgebreid onderzoek naar klachten of symptomen in een vroeg stadium. Tijdens een standaard consult bij de kindercardioloog komen die niet altijd aan het licht. Door de samenwerking tussen uw gezin en verschillende zorgverleners kunnen we knelpunten en obstakels opsporen voordat ze tot problemen leiden.

We doen uitgebreid onderzoek naar het hart, maar kijken ook naar andere problemen die kunnen ontstaan als gevolg van de hartafwijking of de daarmee samenhangende operaties en ingrepen.

Wanneer komt uw kind naar het Follow Me spreekuur?

Op de leeftijd van 6, 10 en 14 jaar wordt de reguliere poli controle uitgebreid met een Follow Me spreekuur bij de kindercardioloog. Dit spreekuur bestaat uit een aantal belangrijke onderdelen:

Vragenlijsten
Om een goede inschatting te kunnen maken van hoe het met uw kind en uw gezin gaat, vragen wij u meerdere vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten besteden ook aandacht aan emoties en welzijn.

Hartonderzoek
Uiteraard wordt het hart van uw kind uitgebreid onderzocht. De kindercardioloog maakt een echo en een hartfilmpje (ECG). Daarnaast krijgt uw kind een klein kastje mee dat het hartritme in de gaten houdt. (Holteronderzoek). Daarnaast wordt er bij de kinderen van 10 en 14 jaar een MRI-scan van het hart gemaakt. Dit onderzoek geeft extra informatie over de werking van het hart. Deze scanner maakt geen gebruik van straling en kan daarom veilig op de kinderleeftijd gebruikt worden.Daarnaast wordt er samen met de klinisch geneticus beoordeeld of de hartafwijking erfelijk kan zijn en zo ja, wat dit betekent voor uw kind en uw gezin.

Ontwikkeling en welzijn
We kijken we naar hoe uw kind zich ontwikkelt en naar het welzijn van uw kind. Wat is de invloed van de hartafwijking op het gezin als geheel. We doen dit aan de hand van de door u thuis ingevulde vragenlijsten.

Lichamelijke conditie
Tijdens een inspanningstest meten we hoe goed uw kind zich kan inspannen. Afhankelijk van de uitslag van deze test kan het zijn dat we uw kind voor verder onderzoek verwijzen naar een kinderfysiotherapeut die aangesloten is bij de Follow Me poli.

Samenwerking
Samenwerking is een belangrijk onderdeel van onze werkwijze. Natuurlijk begint dit met de samenwerking tussen uw gezin en de zorgverleners, maar ook tussen de verschillende zorgverleners is er een hechte samenwerking. Zo maken we samen het beste nazorg plan voor uw kind en uw gezin.

De zorgverleners en de controles

De casemanager Ari Widyanti

De casemanager heeft een centrale rol in het contact met de ouders. De casemanager van de Follow Me Kindercardiologie stelt zich voor:
"Mijn naam is Ari Widyanti en ik ben opgeleid tot hartbewaking verpleegkundige en als echocardiografie laborant. Ik werk op het moment als echocardiografie laborant zowel bij de kinderen als bij de volwassenen."

"In mijn functie als casemanager ben ik de coördinator van het Follow Me spreekuur Kindercardiologie. Ik bewaak dat patiënten juist worden geïnformeerd, dat zij worden uitgenodigd voor een polibezoek en dat de poliklinische controles worden ingepland. Ik heb een actieve rol in de ondersteuning voor zowel de zorgverleners, als voor de ouders en patiënten, om het zorgtraject soepel te laten verlopen."

"Naast deze werkzaamheden beoordeel ik samen met de kindercardioloog en/of arts-onderzoeker het echo onderzoek en zorg ik voor een gestructureerde nabespreking met alle betrokken artsen bij het spreekuur."

Meer informatie

  • Video over het Follow Me spreekuur
  • Folders
  • Informatiebrieven

Wetenschappelijk onderzoek Follow Me Spreekuur

Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan tijdens het Follow Me spreekuur. De onderzoeker stelt zich voor:

"In het team van zorgverleners ben ik, Stijn Haas, betrokken als onderzoeker bij de Follow Me polikliniek Kindercardiologie. Met de nieuwe inzichten die we opdoen bij de polikliniek hopen wij de zorg voor de kinderen met een hartafwijking verder te kunnen verbeteren."

"Ik ben betrokken geraakt bij de Follow Me door mijn interesse in de kindergeneeskunde en in het specifiek de Kindercardiologie. Tijdens mijn werk als arts op de kinderafdeling van het OLVG Oost heb ik ervaren hoe belangrijk de samenwerking tussen verschillende zorgverleners en het gezin is bij de zorg voor zieke kinderen. Het is dan ook deze samenwerking en de uitgebreide aandacht voor de ontwikkeling van kinderen die mij enorm aanspreken in de Follow Me. Daarnaast is er bij de Follow Me veel aandacht voor sport en beweging, een thema dat niet alleen erg belangrijk is maar ook goed bij mij past. Ikzelf heb altijd veel verschillende sporten gedaan zoals basketballen, zeilen, judoën, fietsen en zwemmen."

Contact, adres & voorbereiding


Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Deze polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer: 020 - 566 8000
E-mailadres: followmekindercardiologie@amsterdamumc.nl

Meer informatie over dit specialisme

Het Follow Me spreekuur van de Kindercardiologie vindt plaats in Amsterdam UMC, locatie AMC, in Bouwdeel C op de 2e verdieping bij route nummer 68.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC.

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u of uw uw kind aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om de aandoening van u of uw uw kind te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie AMC

Eerste afspraak bij het Emma Kinderziekenhuis AMC

Deze informatie is nog niet beschikbaar
Content

Alle patiënteninformatie van Kindercardiologie

Alle zorgverleners van Kindercardiologie

Gerelateerd