De pulmonale hypertensie (ph) verpleegkundige is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg voor patienten met pulmonale hypertensie. Zij maakt deel uit van een team van deskundigen die betrokken zijn bij de behandeling van pulmonale hypertensie.

Doel

U ontvangt van uw specialist de nodige informatie over uw ziektebeeld en behandelmethoden. Gebleken is dat patiënten en hun naasten die te maken krijgen met deze ziekte, vaak behoefte hebben aan meer informatie en begeleiding.

Wat kan de ph verpleegkundige voor u betekenen

Zij geeft voorlichting over de ziekte, onderzoeken en behandeling. De informatie die u van de specialist heeft ontvangen kan de verpleegkundige waar nodig aanvullen en verduidelijken. Zij kan veel van uw vragen beantwoorden of doorspelen aan de arts.

Verder kan de verpleegkundige:

  • Adviseren over de manier waarop u symptomen en ongemakken die bij uw ziekte en behandeling kunnen optreden, kunt opvangen.
  • Voorlichten en instrueren over medicijngebruik.
  • Ondersteunen bij mogelijke lichamelijke en psychosociale problemen.
  • Indien nodig kan de verpleegkundige u, in overleg met uw specialist, ook doorverwijzen naar andere ondersteunde disciplines.

Hoe kunt u de ph verpleegkundige bereiken?

Maandag t/m donderdag: 9:00-10:00

13:30- 15:00

Telefoonnummer: 020- 4440529

Ook buiten deze uren kunt u bellen en een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld.

Tevens kunt u een afspraak maken voor het telefonische spreekuur. Hierbij neemt de ph verpleegkundige op het gemaakte tijdstip contact met u op. Deze afspraak kunt u maken via receptie poli longziekten 020-4441122.

Voor vragen die niet direct antwoord behoeven kunt u ook mailen.

Email: ph.info@amsterdamumc.nl

Bij acute problemen kunt u altijd bellen met afdeling longziekten, locatie 5C. De afdeling is 24 uur per dag te bereiken via telefoon 020-4442150

Postadres:

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Secretariaat longziekten 5F 28

t.a.v. ph verpleegkundigen

Postbus 7057

1007 MB Amsterdam

Contacten met medepatiënten kunnen u wellicht helpen. De Stichting PHA Nederland is de Nederlandse vereniging voor patiënten met pulmonale hypertensie. Op hun website staat meer informatie over de vereniging en over de ziekte. www.stichtingpulmonalehypertensie.nl

Stichting Pulmonale Hypertensie

Postbus 418

2000 AK Haarlem

Tel: 072- 7920781