Een overzicht van (bijna) gestarte klinische studies van Pulmonale Hypertensie.

Medicatie/behandeling studies

PH type Titel Samenvatting Ziekenhuis Onderzoeker
Groep 1 (behalve portopulmonale hypertensie, HIV-gerelateerde PAH, auto-immuun gerelateerde PAH of PVOD) LTP001 In deze studie wordt gekeken of toevoegen van een SMURF1 remmer verlaging geeft van de vaatweerstand en vermindering van klachten van patiënten. Dit middel wordt naast de al reguliere PAH medicatie gegeven. Amsterdam UMC, locatie VUmc Prof. dr. Bogaard
Groep 1 PAH IMPAHCT In deze studie wordt gekeken of het toevoegen van imatinib (via inhalatie) aan de huidige reguliere PAH medicatie verdere verbetering geeft. Amsterdam UMC, locatie VUmc Prof. dr. Vonk Noordegraaf
Groep 1 Idiopathische PAH EMPHOWER In deze studie wordt gekeken naar de effecten van het toevoegen van empagliflozine naast de reguliere PAH medicatie. Amsterdam UMC, locatie VUmc Prof. dr. Bogaard
Groep 1 PAH ADVANCE-301 Bij deze studie wordt gekeken of behandeling met ralinepag (tablet) klinische achteruitgang bij patiënten met pulmonale hypertensie voorkomt. Amsterdam UMC, locatie VUmc Prof. dr. Vonk Noordegraaf
Groep 1 PAH ADVANCE-303 In deze studie worden patiënten die hebben deelgenomen aan de ADVANCE 301 studie voor langere tijd gecontroleerd ter evaluatie van de veiligheid en bijwerkingen van ralinepag op langere termijn. Amsterdam UMC, locatie VUmc Prof. dr. Vonk Noordegraaf
Groep 1 (behalve portopulmonale hypertensie, HIV-gerelateerde PAH of PVOD) HYPERION In deze studie wordt gekeken of sotatercept (1x/3 weken onderhuidse injectie) ervoor zorgt dat pulmonale hypertensie langer stabiel blijft bij patienten die al recent (<6 maanden) zijn gediagnosticeerd met pulmonale hypertensie. Sotatercept wordt gegeven naast de reguliere PAH medicatie. Amsterdam UMC, locatie VUmc Prof. dr. Vonk Noordegraaf
Groep 1 PAH (behalve portopulmonale hypertensie, HIV-gerelateerde PAH of PVOD) ZENITH In deze studie wordt gekeken of sotatercept (1x/3 weken onderhuidse injectie) overlijden/transplantatie/ziekenhuisopname voorkomt bij patienten bij wie ondanks maximale PH medicatie sprake is van ernstige beperking in het uithoudingsvermogen. Amsterdam UMC, locatie VUmc Prof. dr. Vonk Noordegraaf
Groep 1 PAH (behalve portopulmonale hypertensie, HIV-gerelateerde PAH of PVOD) SOTERIA In deze studie wordt gekeken naar de lange termijneffecten van sotatercept (1x/3 weken onderhuidse injectie) in patiënten die hebben deelgenomen aan eerdere sotatercept studies (zie boven). Amsterdam UMC, locatie VUmc, Erasmus MC, RadboudUMC Prof. dr. Vonk Noordegraaf
Groep 2 (patiënten met HFpEF en gecombineerde pre- en postcapillaire hypertensie CADENCE In deze studie wordt gekeken of sotatercept (1x/3 weken onderhuidse injectie) leidt tot een verlaging van de pulmonale vaatweerstand en een verbetering van het uithoudingsvermogen. Amsterdam UMC, locatie VUmc, St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein Dr. Handoko, Prof. dr. Post
Groep 2 (Diastolisch hartfalen met of zonder pulmonale hypertensie) en ijzergebrek IRON-HFpEF Deze studie onderzoekt of ijzersuppletie (Ferinject intraveneus) leidt tot verbetering van de diastolische functie en symptomen bij patiënten met diastolisch hartfalen en ijzergebrek Amsterdam UMC, locatie VUmc Dr. Handoko
Groep 4 CTEPH AIM-BPA Veiligheid en effectiviteit van verschillende bloedverdunners onderzoeken rondom de ballondilatatie (BPA) bij CTEPH St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein, Amsterdam UMC, locatie VUmc Prof. dr Post, Prof dr. Bogaard
Chronische longembolieën zonder pulmonale hypertensie BALLOON Effectiviteit van revalidatie en ballondilatatie (BPA) bij patiënten met chronische longembolieën, maar zonder pulmonale hypertensie Amsterdam UMC, locatie VUmc Prof. dr Vonk Noordegraaf

Studies naar erfelijke pulmonale hypertensie

Groep 1 PAH DOLPHIN Dit onderzoek wordt gedaan om meer dragers op te sporen van PH veroorzakende mutaties en bij deze dragers de diagnose vroegtijdig te kunnen stellen. Amsterdam UMC, locatie VUmc Prof. dr. Bogaard
Groep 1 PAH RECONTACT Her-evaluatie van patiënten met PAH met betrekking tot genetisch onderzoek in het kader van PAH Amsterdam UMC, locatie VUmc Prof. dr. Bogaard

Uitleg:

Groep 1 = familiaire PAH, idiopathische PAH, PAH ten gevolge van medicamenten/toxinen, PAH ten gevolge van een auto-immuun ziekte, PAH ten gevolge van aangeboren hartafwijking, PVOD, portopulmonale hypertensie en HIV-geassocieerde pulmonale hypertensie

Groep 2 is pulmonale hypertensie als gevolg van linker hartproblemen (o.a. HFpEF)

Groep 3 is pulmonale hypertensie als gevolg van chronische longziekten zoals longfibrose of COPD/emfyseem

Groep 4 is CTEPH,

Groep 5 betreft pulmonale hypertensie als gevolg van overige oorzaken, zoals bijvoorbeeld hematologische aandoeningen of Sarcoïdose.

HIV = Human Immunodeficiency Virus, HFpEF = Heart Failure with preserved Ejection Fraction, PAH = Pulmonale Arteriële Hypertensie, PVOD = Pulmonary Veno-occlusive Disease.