Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Deze polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer: 020 - 566 8234

Meer informatie over dit specialisme

De kinderpolikliniek Wondconsulenten / Decubitus bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC, in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de begane grond. Als u het polikliniekgebouw binnenkomt, gaat u rechtdoor naar de polikliniek Dermatologie. Deze vindt u achter in het poligebouw aan de linkerkant. Hier kunt u zich melden en zij zullen de decubitus/ wondconsulenten inlichten dat u er bent.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC.

Bij uw bezoek aan de kinderpolikliniek gaan we na wat er bij u of uw uw kind aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om de aandoening van u of uw uw kind te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie AMC

Eerste afspraak bij het Emma Kinderziekenhuis AMC

Deze informatie is nog niet beschikbaar
Content

Alle patiënteninformatie van Wondgeneeskunde

Gerelateerd