Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Deze polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer: 020 - 566 3345

Meer informatie over dit specialisme

De polikliniek Kinderrevalidatie bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC, in het polikliniekgebouw A. Neem de ingang voor de poliklinieken, rechts van de hoofdingang. Na inschrijving bij de centrale balie kunt u zich melden bij de balie van de polikliniek Revalidatie op A01. Daarvoor moet u de lift naar beneden nemen. De balie is aan uw linkerhand bij het verlaten van de lift.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u of uw uw kind aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om de aandoening van u of uw uw kind te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie AMC

Eerste afspraak bij het Emma Kinderziekenhuis AMC

Deze informatie is nog niet beschikbaar
Content

Alle patiënteninformatie van Revalidatie

Alle zorgverleners van Revalidatie

Gerelateerd