Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Deze polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer: 020 - 566 4287
E-mailadres: cvv@amc.uva.nl

Meer informatie over dit specialisme

Het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC, in het polikliniekgebouw (bouwdeel Q) op de vierde verdieping. U volgt route 66.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie AMC

Deze informatie is nog niet beschikbaar
Content

Alle patiënteninformatie van Voortplantingsgeneeskunde

Alle zorgverleners van Voortplantingsgeneeskunde

Gerelateerd