Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Deze polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer: 020 - 566 8000

Meer informatie over dit specialisme

De kinderpolikliniek Ademhalingsstoornissen (poli somnografie) bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC, in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) bij de kinderpolikliniek algemene pediatrie. Het slaaponderzoek (polysomnografie) wordt gedaan op de verpleegafdeling Emma Tuin (H7-zuid).

Plattegrond met routes

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u of uw uw kind aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om de aandoening van u of uw uw kind te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie AMC

Eerste afspraak bij het Emma Kinderziekenhuis AMC

Deze informatie is nog niet beschikbaar
Content

Alle patiënteninformatie van Algemene kindergeneeskunde

Artsen en zorgverleners

Alle zorgverleners van Algemene kindergeneeskunde

Gerelateerd