Voor wie?

Ocrelizumab kan worden voorgeschreven aan volwassenen met actieve relapsing remitting multiple sclerose (RRMS) en aan volwassenen met recent ontstane primair progressieve multiple sclerose (PPMS) met snel progressieve klachten en tekenen van ontsteking op de MRI. Actieve ziekte wil zeggen dat er frequent aanvallen zijn en/of dat er plekjes op de MRI-scan zijn die oplichten na het geven van contrastmiddel en/of dat er een toename is van het aantal plekjes op de MRI-scan.

Hoe werkt Ocrelizumab?

Ocrelizumab is een type geneesmiddel dat een ‘monoklonale antistof’ wordt genoemd. Monoklonale antistoffen zijn eiwitten die lijken op antistoffen die onderdeel zijn van het immuunsysteem van uw lichaam. Ocrelizumab werkt door een deel van bepaalde witte bloedcellen, namelijk de B-cellen, te verwijderen. B-cellen spelen een rol bij MS. Hierbij worden de jonge en volwassen B-cellen gespaard. Dat wil zeggen dat uw afweersysteem gedeeltelijk onderdrukt wordt. In de loop van de tijd neemt het aantal B-cellen weer toe en wordt opnieuw een infuus ocrelizumab gegeven.

Ocrelizumab vermindert het aantal aanvallen (relapses, schubs) in RRMS en vertraagt de progressie van de ziekte in PPMS.

Hoe en waar wordt ocrelizumab toegediend?

Ocrelizumab wordt toegediend op de dagbehandeling van Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling 2 D Neurologie.

De eerste dosis ocrelizumab zal worden toegediend door twee infusen van ieder 300 mg met 14 dagen ertussen. Na deze twee eerste infusen krijgt u elk half jaar 600 mg ocrelizumab als één infuus. U dient na elke toediening ten minste een uur in het ziekenhuis te blijven ter observatie i.v.m. mogelijke infusiegerelateerde bijwerkingen. Deze kunnen tot 24 uur na het infuus optreden.

U krijgt vóór de start van elke ocrelizumab-infusie een infuus met methylprednisolon en antihistaminica. Beide middelen worden gegeven om het risico op sommige bijwerkingen van ocrelizumab te verlagen.

Bijwerkingen

 • De meest voorkomende bijwerkingen zijn infusiegerelateerde reacties. Deze kunnen binnen 24 uur na elke infusie optreden, met name tijdens de eerste paar toedieningen.
  De klachten hierbij kunnen o.a. zijn: hoofdpijn, koorts, misselijkheid, huiduitslag, jeuk, lage bloeddruk, rillingen, snelle hartslag en vermoeidheid.
 • Verder is er een verhoogd risico op infecties. Infecties in verband met ocrelizumab zijn meestal licht tot matig ernstig, maar er zijn ook ernstige infecties waargenomen.
  Infecties die kunnen optreden zijn o.a.: nasofaryngitis (infectie van bovenste luchtwegen), bronchitis (infectie van de onderste luchtwegen, veroorzaakt hoesten), bacteriële infecties, virale infecties (zoals herpes) en urineweginfecties.
 • Het is nog onzeker of de kans op bepaalde kankers vergroot wordt door ocrelizumab.
  In gecontroleerde onderzoeken bij MS kwamen bepaalde kankervormen, inclusief borstkanker, vaker voor bij de met ocrelizumab behandelde patiënten, dan de controlegroep. De kans kwam echter wel overeen met wat te verwachten is in de algemene populatie.
 • Bij ocrelizumab zijn inmiddels negen patiënten beschreven die progressieve leuko-encefalopathie (PML) kregen, nadat zij eerst met een ander medicijn waren behandeld voor hun MS.

Procedure

Voordat u gaat beginnen met ocrelizumab wordt u gezien op het screeningsspreekuur. Hierbij worden onderstaande punten doorgenomen en onderzoeken uitgevoerd:

 • Screening op onderliggende ziektes waardoor u ocrelizumab niet zou mogen krijgen, zoals ernstig hartfalen of een probleem met het afweersysteem.
 • Bloedonderzoek: leverwaarden, infectiewaarden, hepatitisserologie, de rode- en witte bloedcellen, de bloedplaatjes, immunoglobulinespiegel en HIV.
 • Binnen drie maanden voor aanvang van de kuur moet er een MRI-scan van de hersenen gemaakt zijn.
 • Ook worden er een aantal neurologische testen verricht en wordt u gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen.

Een week na de screening nemen we telefonisch contact met u op om de uitslagen van de onderzoeken te bespreken. Indien de uitslagen goed zijn, worden de afspraken voor de eerste twee giften op de dagbehandeling ingepland (de tweede gift twee weken na de eerste).

Op de dagbehandeling zal voor het tweede infuus bloed worden afgenomen.
Patiënten die natalizumab gebruikt hebben en JC-virus positief zijn, krijgen de ocrelizumab- giften 6 en 12 weken na het staken van natalizumab.

Controleafspraken polikliniek

 • Poliklinische controle bij de neuroloog na zes maanden;
 • Jaarlijks een MRI-scan van de hersenen en controle bij uw neuroloog;
 • Patiënten die natalizumab gebruikt hebben en JC-virus positief zijn, krijgen zes maanden na staken natalizumab een MRI-scan van de hersenen.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is bekend dat ocrelizumab na de laatste gift 3 tot 6 maanden in het bloed aanwezig is en de eerste 3 maanden van de zwangerschap niet door de placenta het kind bereiken. Daarom geven MS-experts het advies dat mensen met MS veilig zwanger kunnen worden 3 maanden na het laatste infuus.

Ocrelizumab komt in de moedermelk, het geven van borstvoeding wordt daarom ontraden tijdens en gedurende 12 maanden na de behandeling.

Vaccinaties

Sommige vaccinaties mogen niet gegeven worden als u MS-medicatie krijgt. Het gaat om de ‘levend verzwakte’ vaccins. Ook kunnen vaccinaties minder effectief zijn dan normaal.
Let op: heeft u als kind niet alle vaccinaties volgens het rijksvaccinatie programma gehad?
Of heeft u in de toekomst voor buitenlandse reizen specifieke vaccinaties nodig? Overleg dan met uw neuroloog, voor de start van de MS-medicatie.

Vragen en antwoorden

Wanneer kan of mag ik geen ocrelizumab krijgen?

Als er tekenen zijn van een infectie, zoals koorts, of als er andere aanwijzingen zijn voor bijvoorbeeld griep of een urineweginfectie moet de gift mogelijk worden uitgesteld. U kunt hiervoor contact opnemen met de Dagbehandeling.

Mag ik alcohol gebruiken in combinatie met ocrelizumab?

Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Wat is het effect van ocrelizumab op orale anticonceptiemiddelen (‘de pil’)?

Voor zover bekend wordt de werkzaamheid van de pil niet nadelig beïnvloed door ocrelizumab.

Wat is het effect van ocrelizumab op andere geneesmiddelen?

Ocrelizumab kan gelijktijdig gebruikt worden met andere medicijnen, met uitzondering van andere immunomodulerende medicatie. Voorzichtigheid is geboden bij antihypertensiva tijdens de toediening van de ocrelizumab: overweeg in overleg met uw arts te stoppen 12 uur voorafgaand aan de behandeling met ocrelizumab.

Contact

Vragen kunt u stellen door een bericht te sturen via Mijn Dossier, het elektronisch patiëntendossier van Amsterdam UMC. Mocht u geen gebruik maken van Mijn Dossier, dan kunt u ook contact opnemen via e-mail: msspreekuur.info@vumc.nl.

In geval van spoed neemt u contact op met uw huisarts. Deze kan zo nodig contact zoeken met de dienstdoende neuroloog.

Een afspraak met uw neuroloog of MS-verpleegkundige maakt en verzet u via een afspraakverzoek in Mijn Dossier en via 020-444 1160.

Om nieuwe klachten (een mogelijke schub) te laten beoordelen of een MS-gerelateerde vraag te stellen, belt u met onze MS-telefoon via 020-444 0775. U krijgt dan een terugbelafspraak met de MS-verpleegkundige binnen 48 uur.

Meer MS-informatie

Voor actuele MS-informatie en nieuws over MS-onderzoek, kijk op de website: www.mscentrumamsterdam.nl

U kunt zich inschrijven voor onze MS-nieuwsbrief via: www.amsterdamumc.nl/mscentrumnieuwsbrief

Folders over MS zijn te downloaden via:

www.amsterdamumc.nl/msfolders

Steun MS-onderzoek

‘Wij willen mensen met MS een normaal dagelijks leven geven’
Wij kunnen niet zonder uw steun!
Doneren kan via www.steunmscentrumamsterdam.nl.