Project Y (zeg 'why') is een unieke studie onder alle Nederlanders met de hersenziekte multiple sclerose (MS) die in 1966 geboren zijn. Mensen met MS gaan in de loop van de tijd vaak fysiek achteruit. Doel van dit project is factoren vinden die bepalen dat iemand een goed of slecht verloop van de MS heeft.

"Als we weten welke ziektemechanismen het ziektebeloop bepalen, kunnen we gerichter ingrijpen om iedereen een gunstig verloop te geven", aldus prof. dr. Bernard Uitdehaag, neuroloog en directeur van het VUmc MS Centrum Amsterdam.

Er is nog geen behandeling tegen de steeds verdergaande verslechtering. Het wetenschapsteam van Project Y wil alle Nederlanders met MS, die in 1966 geboren zijn, opsporen en opnemen in de studie. Dit is uniek in de wereld. Deze mensen zijn in dezelfde tijd opgegroeid en zijn inmiddels 50+ jaar. Bij iedereen is dan wel duidelijk of het verloop van de ziekte gunstig of ongunstig is. Door al deze mensen uitgebreid in kaart te brengen wordt inzicht verkregen in factoren die het verschil in verloop mogelijk kunnen verklaren. Het uitgebreid in kaart brengen houdt in: omgevingsfactoren, leefgewoontes, voedingspatronen, MRI-hersenscans en gegevens uit bloed en speeksel bestuderen.

Video

In deze film vertellen twee mensen over hun MS. Daarnaast vertelt prof.dr Uitdehaag over Project Y.

Accepteer alle cookies om deze video te bekijken.

Meedoen aan Project Y

We zijn op zoek naar alle Nederlanders met MS met het geboortejaar 1966. We hopen dat er minimaal 250 mee willen doen. Daarnaast zoeken we ongeveer 125 mensen zonder MS geboren in 1965 t/m 1967. Lees meer over deelname aan Project Y. Wilt u op de hoogte gehouden worden over of deelnemen aan het onderzoek, stuur dan een e-mail naar projecty@vumc.nl.

Financiering

We zijn met Project Y gestart in 2017, maar op dit moment is er nog niet voldoende geld om het project ook af te ronden. De start van dit project is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen vanuit de VriendenLoterij, Stichting MS Research, stichting Mission Summit en door diverse particuliere giften.

Stichting Mission Summit zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar MS. Niels van Buren, één van de oprichters van Mission Summit, heeft MS en was in 2016 de eerste man ter wereld met MS die de Mount Everest beklom. Mission Summit organiseert jaarlijks fondsenwervende activiteiten en inspireert andere mensen om in beweging te komen. Sinds 2016 steunt Mission Summit Project Y.

We zijn gestart met Project Y, maar om het af te ronden is nog veel geld nodig. Elke bijdrage is welkom. Dat kan via:

  • Online via formulier
    Via een overschrijving op rekeningnummer NL46INGB0000004818 t.n.v. VUmc Fonds in Amsterdam o.v.v. Project Y.

Wilt u Project Y ook steunen, neem dan contact op: bureaumscentrum@vumc.nl.

Stichting MS Research en Vriendenloterij ondersteunen Project Y ook.

Stichting MS Research