Bij verschillende afdelingen binnen Amsterdam UMC doen wij onderzoek naar MS en behandelen we mensen met MS. De samenwerking tussen de verschillende vakgebieden bij wetenschappelijk onderzoek is een van de sterke punten van het MS Centrum Amsterdam.

Samen werken de afdeling binnen het MS Centrum aan:

Project Y: onderzoek naar factoren verloop MS Unieke studie onder Nederlanders met MS die in 1966 geboren zijn waarbij we zoeken naar factoren die bepalen of iemand een goed of slecht verloop van de MS heeft.

Expertisecentrum Cognitie voor zorg en onderzoek van cognitieve klachten bij MS Expertisecentrum Cognitie richt zich op onderzoek van cognitieve klachten bij MS en past deze direct toe in de praktijk.

MS-Weefselbank: database met MS-hersenmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek Voor het beter begrijpen van de ziekteprocessen, die een rol spelen bij MS, wordt gebruik gemaakt van hersenmateriaal van overleden mensen met MS.

Studie stamceltherapie bij MS in Nederland van start Amsterdam UMC start met een studie naar het effect van stamceltherapie op het ziekteverloop bij MS. In de komende twee jaar zullen in Nederland tien mensen met MS stamceltherapie ondergaan als onderdeel van een grotere internationale studie.


Meedoen aan onderzoek?

Veel wetenschappelijk onderzoek over multiple sclerose (MS) kan alleen gedaan worden als patiënten bereid zijn mee te werken. Bekijk aan welke onderzoeken u mee kunt doen.

Meedoen aan MS-onderzoek