Omschrijving project

Bij multiple sclerose (MS) kunnen aanvallen (schubs, exacerbaties of terugvallen) elk moment optreden en varieert geleidelijke achteruitgang (ziekteprogressie) sterk per individu. In een eerder deel van de APPS MS studie werd onderzocht of vermoeidheid, aanvallen en achteruitgang bij MS gemeten kunnen worden op de smartphone met twee apps: NeuroKeys en MS Sherpa. NeuroKeys is een toetsenbord dat het standaardtoetsenbord vervangt en typgedrag meet tijdens normaal gebruik. MS sherpa is een app waarbij looptesten, cognitietesten en vragenlijsten worden afgenomen.

De deelnemers (mensen met en zonder MS) worden teruggevraagd voor een nieuw meetmoment. Door de meting na vijf jaar te herhalen kunnen we bepalen of de apps ook in staat zijn om uitkomsten te meten op de lange termijn. Deze nieuwe informatie biedt meer inzicht in de achteruitgang (progressie) van de ziekte en kan artsen helpen om behandeloverwegingen gemakkelijker te maken.

Wie kan meedoen?

Deelnemers die tussen 2018-2021 deelnamen aan de APPS MS studie.

Wat houdt deelname in?

Tijdens deze afspraak op Amsterdam UMC, locatie VUmc krijgen deelnemers dezelfde metingen als aan het begin van de APPS MS studie, waaronder een MRI-scan. Ook wordt gevraagd de apps een korte periode (opnieuw) te gebruiken.

  Afdeling

  Neurologie, Amsterdam UMC, locatie VUmc.

  Looptijd

  2024-2025

  Contact

  Daan de Jong, arts-onderzoeker Amsterdam UMC, MS Centrum Amsterdam

  E-mail: appsms@amsterdamumc.nl
  Telefoon: 06 2571 6307

  Sponsoring

  Dit onderzoek wordt gesponsord door Stichting MS Research.