Screening en instructies donoren

Omdat het mogelijk is om bepaalde ziekten (bijvoorbeeld HIV en Hepatitis B/C) via moedermelk over te dragen moet moedermelkbank aan strenge veiligheidseisen voldoen. Dit is vergelijkbaar met een bloedbank; vooraf worden de donoren gekeurd en wordt hun bloed getest op diverse ziekten.   

Screenen van de donor

1. Telefonisch intake gesprek

Donors krijgen eerst een (kort) telefonisch intake gesprek met iemand van de moedermelkbank over het gebruik van medicijnen/ drugs/ alcohol/ dieet etc. Indien er geen bezwaren zijn zullen donors worden doorverwezen naar Sanquin bloedvoorziening voor een donorkeuring door een donorarts en een bloedtest.

2. Keuring door Sanquin bloedvoorziening

De keuring van de donor wordt gedaan door een arts die hiervoor is opgeleid. De keuring is alleen mogelijk op 4 locaties van Sanquin, namelijk  in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Tijdens het keuringsgesprek komen onderwerpen zoals levensstijl en medische voorgeschiedenis aan de orde, aan de hand van een vragenlijst die de aspirant donor van te voren heeft ingevuld.

Alles wat hier besproken wordt is uiteraard strikt vertrouwelijk. Bij dit gesprek mag daarom ook geen partner aanwezig zijn.

Indien er geen bezwaren zijn voor het donorschap wordt er aansluitend aan dit gesprek bloed afgenomen waarin er gekeken wordt naar besmetting met 5 ziektes die via bloed en moedermelk overgedragen kunnen worden.

Wanneer u langer dan 3 maanden donor bent wordt u iedere 3 maanden opgeroepen voor een herkeuring bij Sanquin bloedvoorziening (keuringsgesprek en bloedafname). Uiteraard kunt u zelf aangeven hoe lang u donor wilt zijn en of u langer dan 3 maanden voor de moedermelkbank wilt kolven.

3. Instructie

Donors krijgen instructie over hoe de melk veilig af te kolven en te bewaren. De instructie bestaat uit instuctiefilms en uit een naslagwerk. De instructiefilms kunt u zien via deze website, het is verplicht de films te bekijken voordat u start met afkolven voor de moedermelkbank. Het naslagwerk krijgt u thuis gestuurd door de moedermelkbank.

4. Flesjes en etiketten

De moedermelkbank levert gratis flesjes waarin u de melk kunt afkolven. U krijgt ze de 1e keer van Sanquin bloedvoorziening. Daarna krijgt u ze via de koerier die ook de melk bij u thuis ophaalt. Wanneer u de melk zelf naar het VUmc brengt, krijgt u de flesjes daar.

Op de flesjes moeten speciale etiketten geplakt worden. Deze etiketten krijgt u per post opgestuurd, u plakt ze zelf op de flesjes. Ieder etiket is uniek, we kunnen daardoor altijd nagaan van welke donor de flesjes afkomstig zijn.

Donormelk

De melk wordt getest op de aanwezigheid van bacterien en vervolgens gepasteuriseerd. Na pasteurisatie wordt de melk nogmaals gecontroleerd op de aanwezigheid van bacterien. We werken volgens strenge richtlijnen, zodat de donormelk een veilig product is voor de (te vroeg geboren) baby's die de melk ontvangen.