Wij zijn er voor u

Heeft uw kind een aangeboren of verworven aandoening van de urinewegen of geslachtsorganen? Dan kunt u met uw kind bij het specialisme Kinderurologie van Amsterdam UMC terecht voor onderzoek en behandeling. 

Contact

Polikliniek kindergeneeskunde: 020-5668000
Operatieplanning Emma kinderziekenhuis: 020-5662043

Chirurgisch dagcentrum: 020-5664458


Aandoeningen - Megaureter, ectope ureter, urethrakleppen
- UPJ stenose, vesicoureterale reflux (VUR)
- Hypospadie
- Nierstenen
- Neurogene blaasfunctiestoornissen
- Disorders of Sex Development (DSD)
- Urologische problematiek bij niertransplantatie
- Overig

Gerelateerd