Wij zijn er voor u

Heeft uw kind een aangeboren of verworven aandoening van de urinewegen of geslachtsorganen? Dan kunt u met uw kind bij het specialisme Kinderurologie van Amsterdam UMC terecht voor onderzoek en behandeling. 

Contact

Telefoonnummer: 020 - 566 8000 (polikliniek
kindergeneeskunde)


Naar specialisme op amc.nl

Gerelateerd