Uw kind krijgt binnenkort een echografie. In deze folder kunt u lezen hoe dit onderzoek in zijn werk gaat.

Wat is een echografie?

Echografie is een onderzoek dat met behulp van geluidsgolven beelden maakt van een deel van het lichaam. Deze geluidsgolven kun je niet horen. Ze zijn niet schadelijk en niet pijnlijk. Een computer maakt van de teruggekaatste geluidsgolven beelden die te zien zijn op een beeldscherm.

Tijdens het onderzoek

Voorbereiding

Als uw kind daar oud genoeg voor is, vertel het dan vooraf over het onderzoek.

Wat u uw kind kunt vertellen:
“De dokter wil graag binnenin je lichaam kijken: dat doet de dokter door met een soort microfoon waarop warme gel zit, over je huid te strijken. Het onderzoek doet geen pijn.”

In de kamer is het licht gedempt zodat de dokter het beeldscherm goed kan zien.

U mag het hele onderzoek bij uw kind blijven.

Kies kleding voor uw kind die gemakkelijk aan en uit te trekken is.

Afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel, is er wel of geen voorbereiding nodig. Dit wordt verderop in de folder uitgelegd.

Neem voor uw baby, peuter of kleuter een speentje/knuffel/speeltje mee.

Als uw kind nuchter moet zijn voor het onderzoek (zie hieronder), neem dan eten en drinken mee voor na het onderzoek.

Zwangerschap

Ook als u zwanger bent kunt u bij het onderzoek aanwezig zijn.

Het onderzoek

U en uw kind worden opgehaald uit de wachtkamer. In de kleedcabine kunt u zo nodig uw kind al gedeeltelijk uitkleden. In de onderzoekskamer is de verlichting gedempt zodat het beeldscherm van het echografieapparaat goed te zien is. De dokter (radioloog) maakt kennis met u en stelt een paar vragen over de gezondheid van uw kind. Dan begint het onderzoek dat 10 tot 30 minuten gaat duren. Tijdens het onderzoek ligt uw kind op een bed. De radioloog gebruikt een soort microfoon waarop warme gel is aangebracht en beweegt hiermee over de huid. De microfoon zendt geluidsgolven uit die door de organen en weefsels in het lichaam teruggekaatst worden. De teruggekaatste geluidgolven worden in beelden omgezet en zichtbaar gemaakt op het beeldscherm.

Onderzoek van nieren en blaas of onderbuik
Voor dit onderzoek moet de blaas van uw kind zo vol mogelijk zijn op het tijdstip dat het onderzoek begint. Laat uw kind ongeveer één uur voor het onderzoek extra vocht innemen (water, thee, melk, vruchtensap, enzovoort).

Voor een kind jonger dan vier jaar 1/2 liter. Voor een kind ouder dan vier jaar 3/4 liter. Uw kind mag pas tijdens het onderzoek plassen. Door de radioloog wordt aangegeven wanneer uw kind mag plassen.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Als uw kind na het echografisch onderzoek een afspraak heeft op de polikliniek, moet daar vaak ook een urine-onderzoek plaatsvinden. Om te voorkomen dat uw kind tijdens het echografisch onderzoek plast en vervolgens op de polikliniek niet kan plassen, is het handig om een urinepotje mee te nemen om een plas op te vangen.

Soms wordt een echografie van de nieren en de blaas gecombineerd met een zogenaamd Doppleronderzoek. Hierbij wordt gekeken naar de bloedstroom in de aan- en afvoerende bloedvaten van de nier.

Onderzoek van bovenbuik

Voor dit onderzoek moet uw kind meestal nuchter zijn.

Baby's jonger dan 1 jaar:

Probeer in overleg met de afsprakenbalie het onderzoek zo te plannen dat het vlak voor een voeding plaatsvindt (3-4 uur nuchter). Na het onderzoek kunt u uw kind voeden.

Kinderen van 1 en 2 jaar:

Vanaf zes uur voor het onderzoek mag uw kind niet meer eten en alleen heldere vloeistoffen drinken (water, thee, limonade zonder prik). Medicijnen mogen wel gewoon ingenomen worden.

Kinderen vanaf drie jaar:

Vanaf acht uur voor aanvang van het onderzoek mag uw kind niet meer eten en alleen heldere vloeistoffen drinken (water, thee of limonade zonder prik). Medicijnen mogen wel gewoon ingenomen worden.

Overig onderzoek

Indien dit niet specifiek werd gemeld bij het maken van de afspraak, is er geen voorbereiding nodig.

Na het onderzoek

Als er na de echografie geen andere onderzoeken zijn gepland waarvoor uw kind ook nuchter moest zijn, kan uw kind gewoon eten en drinken.

De uitslag van het onderzoek

De dokter kan niet altijd meteen de uitslag geven. Soms is vergelijken met eerdere onderzoeken nodig en dan kan pas later een verslag worden gemaakt. De behandelend arts van uw kind krijgt in ieder geval op korte termijn de definitieve uitslag van dit onderzoek en zal deze met u bespreken.

Waar melden voor het onderzoek?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Kinderradiologie. Deze afdeling bevindt zich in gebouw C op de eerste verdieping. Volg route 76. U komt er door bij de ziekenhuisingang in de hal, meteen links de trap/lift naar de eerste etage te nemen. U kunt u melden bij wachtkamer 3.

Verhindering

Bent u verhinderd, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten op telefoonnummer:
020-5665765.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen, dan kunt u tijdens de kantooruren bellen naar telefoonnummer: 020-5664514.