Veel wetenschappelijk onderzoek van het Diabetescentrum kan alleen gedaan worden als patiënten bereid zijn mee te werken. Uw behandelend arts kan u daarom vragen of u mee wilt doen aan een bepaald onderzoek. Vanzelfsprekend wordt u uitgebreid geïnformeerd over de voor- en nadelen van deelname. Bovendien wordt tijdens het onderzoek scherp in de gaten gehouden of de behandeling aan de verwachtingen voldoet en of deze bijwerkingen heeft. Soms hebben patiënten zelf geen baat bij het onderzoek waaraan ze meedoen. Het onderzoek is dan bedoeld om toekomstige patiënten te helpen. Dit kan voor u ook een reden zijn om deel te nemen.

Diabetes type 2 patiënten gezocht voor onderzoek naar darmbehandeling

Heeft u diabetes type 2?
Bent u tussen de 28 en 76 jaar oud?
En gebruikt u 1 keer per dag langwerkende insuline?
Dan kunt u ons helpen bij ons onderzoek!

Wij willen een nieuwe darmbehandeling onderzoeken voor mensen met diabetes type 2.

ReCET-behandeling
De onderzoekers vermoeden dat in het slijmvlies van de twaalfvingerige darm veranderingen ontstaan die hoge bloedsuiker in stand houden. Daarom willen ze tijdens een kijkonderzoek dit slijmvlies beschadigen met elektrische stroomstootjes. Daarna groeit er weer gezond slijmvlies terug. We noemen dit de ReCET-behandeling.

Wilt u meedoen aan het onderzoek?
In het onderzoek is er een groep die deze ReCET-behandeling krijgt. En een groep die een nepbehandeling krijgt, een placebo. De verdeling gaat via een loting. Zowel de patiënt als de arts-onderzoekers weten niet wie welke behandeling krijgt.

Alle deelnemers krijgen een kijkonderzoek. We brengen u voor dit kijkonderzoek in slaap. Na de Re-CET-behandeling of placebobehandeling stopt u met het spuiten van insuline. Na 2 weken start u met een ander diabetesmedicijn: semaglutide (Ozempic).

Na de behandeling volgen meerdere controlebezoeken, waarbij we de bloedsuikers goed in de gaten houden. Na 24 weken krijgen de deelnemers te horen wie de ReCET-behandeling en wie de placebobehandeling heeft gehad. Patiënten die de placebobehandeling kregen, zullen alsnog de ReCET-behandeling kunnen ondergaan. De studie duurt in totaal 1 of 1,5 jaar.

Deelnemers ontvangen een compensatie voor de tijdsinvestering en de gemaakte reis- en parkeerkosten. Bent u of kent u iemand die geïnteresseerd is in deelname aan dit onderzoek? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via 06-21357593 of diabetes-onderzoek@amsterdamumc.nl.

Arts-onderzoekers: Céline Busch en Kim van den Hoek
Onderzoeksverpleegkundige: Leontien Bruinaars-Dijks

Merits- studie

Onderzoek waarin de relatie van bloedsuikerschommelingen en stemming wordt onderzocht bij mensen met diabetes type 1 die overstappen naar Gla-300 (Toujeo). Lees meer

MyDiaMate

Heb je diabetes type 1 en wil je je mentale fitheid verbeteren? Dat kan met hulp van de zelfhulp app MyDiaMate die is ontwikkeld door het team van Diabetes Mentaal Amsterdam UMC. Eerder werd de app  door het DiabetesFonds verkozen tot ‘Het Beste Diabetesidee’ en gaat nu geïmplementeerd  worden. MyDiaMate is een web-based zelfhulp applicatie voor mensen met diabetes type 1 en richt zich op de ‘mentale’ kant van diabetes. Het biedt tips, informatie en oefeningen op het gebied van ontspanning, stemming en energie.  Vanaf 1 maart 2021 kan MyDiaMate gratis worden gebruikt. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de ervaringen van gebruikers van de app.

Interesse? kijk op www.mydiamate.nl

ROCKIES studie

Ruim 1,1 miljoen Nederlanders hebben diabetes type 2, waarvan 30% schade ontwikkeld aan de nieren. Door middel van het verbeteren van de bloedsuiker en de bloeddruk proberen artsen om nierschade te voorkomen, maar dit lukt helaas bij een belangrijk deel van de patiënten niet. Sinds 2013 is er een nieuw type diabetesmedicijn op de markt, de SGLT-2 remmer, waarvan uit onderzoek blijkt dat deze een (onverwacht) gunstig effect heeft op de nieren. Mogelijk komt dit doordat het medicijn de bloeddruk en het lichaamsgewicht iets verlaagt, maar waarschijnlijk zijn er ook andere gunstige werkingsmechanismes die we tot nu toe nog niet weten.

Wat onderzoeken wij?
De ROCKIES studie onderzoekt mechanismes die kunnen bijdragen aan het gunstige effect van de SGLT-2 remmer op de nieren. Hiervoor vragen wij deelnemers met diabetes om 4 weken de SGLT-2 remmer (Ertugliflozine) te gebruiken en 4 weken een neppil (ofwel placebo). Na 4 weken vinden er steeds 2 onderzoeksdagen plaats waarin we o.a. bloed- en urine onderzoek verrichten, een PET-scan maken en een MRI. Eén onderzoeksdag is op het VUmc (Boelelaan 1117, Amsterdam) en één onderzoeksdag is op het AMC (Meibergdreef 9, Amsterdam).

N.B. ter vergelijking onderzoeken wij ook de nieren van gezonde mensen. Wanneer u deelnemer bent van de gezonde groep zal u geen diabetesmedicatie gebruiken en komt u enkel langs voor de onderzoeksdagen op het VUmc en AMC.

Zie ook: patiënten informatiebrief diabetes & patiënten informatiebrief gezond

Deelnemen aan de ROCKIES studie
U komt in aanmerking wanneer u:
* Type 2 diabetes heeft
* Een leeftijd tussen de 18-80 jaar heeft (voor vrouwen, postmenopauzaal)
* Geen insuline gebruikt

Voor de gezonde controlegroep U komt ook in aanmerking wanneer u:
* Geheel geen diabetes heeft
* Een leeftijd tussen de 18-80 jaar heeft (voor vrouwen, postmenopauzaal)

Contactgegevens
Bent u geïnteresseerd en/of zou u meer informatie willen ontvangen?
Dan kunt mailen naar: a.c.hesp@amsterdamumc.nl
Of bellen naar: 020-444 4260 (beperkt bereikbaar)