Wij zijn er voor u

Het Diabetescentrum begeleidt diabetespatiënten met complexe medische en psychosociale problemen. Ook geven we behandelingsadvies als u door een collega-specialist verwezen bent voor een second opinion.

Contact

Telefoonnummer: 020 - 444 1120 (polikliniek)
E-mailadres: inwunit2.balie@vumc.nl


Naar expertisecentrum op vumc.nl

naar AMC (een patienten folder)

Multidisciplinaire zorg Goede Diabeteszorg vraagt om een multidisciplinaire aanpak die is afgestemd op de behoefte van de patiënt. De zorg rondom volwassen patiënten met diabetes wordt verleend op basis van afspraken over samenwerking, afstemming, tijdige doorverwijzing en regie tussen alle zorgverleners, die betrokken zijn bij het gehele behandeltraject.

Educatie Naast de persoonlijke begeleiding is het tevens mogelijk diverse groepsbijeenkomsten bij te wonen. Hier leert u o.a. omgaan met uw ziekte en ontmoet u lotgenoten.
De volgende groepsbehandelingen worden in het VUmc gegeven:
Diabetes de Baas, PRISMA, en de cursus Hypobewust.
Daarnaast wordt er jaarlijks een voorlichtingsavond over diabetes georganiseerd.

Techniek Het diabetescentrum heeft expertise op het gebied van technische hulpmiddelen voor diabetespatiënten. Denk daarbij aan o.a. de insulinepompen en glucosesensoren.
Wij begeleiden patiënten bij praktisch alle insulinepompen en glucosesensoren en volgen de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied op de voet.

Gerelateerd