Wij zijn er voor u

Het landelijk expertisecentrum voor Birt-Hogg-Dubé syndroom bevindt zich in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Naast het zien van patiënten, wordt er vanuit locatie VUmc sinds jaren met succes wetenschappelijk onderzoek verricht naar BHD en is er een multidisciplinaire werkgroep die één tot twee keer per jaar bij elkaar komt.

Contact

Telefoonnummer (Klinische genetica): 020 - 566 5281

Meer contactgegevens


Gerelateerd