Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie VUmc

Deze polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer: 020 – 444 41100

Telefoonnummer (spoed): 06 - 1176 3284 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur)

E-mailadres: gioca-hpb@amsterdamumc.nl

Meer informatie over dit specialisme

De polikliniek GIOCA lever-, alvleesklier- en galwegtumoren bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie VUmc, in het Polikliniekgebouw, op de eerste verdieping van de polikliniek bij receptie N1.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie VUmc

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie VUmc

Na uw verwijzing ontvangt u zo snel mogelijk een uitnodiging voor de eerste polikliniekafspraken of -onderzoeken. We nemen contact op om toelichting te geven over de gang van zaken op de GIOCA-dag.
Content

Alle patiënteninformatie van GIOCA

Artsen en zorgverleners

    Alle zorgverleners van GIOCA

    Gerelateerd