Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen'.

De verloskundige zorg van Amsterdam UMC bevindt zich alleen op locatie AMC.

Het Amsterdam UMC biedt hoogwaardige en persoonlijke tweedelijns verloskundige zorg voor de bij ons aangesloten verloskundig samenwerkingsverbanden (VSVs) en derdelijns zorg voor de regio Noord Holland.

Ook zijn zwangeren welkom voor counselen over en het verrichten van prenatale screening, zoals NIPT, eerste trimester SEO en tweede trimester SEO en standaard echoscopie. Bij twijfel of patiënte binnen ons indicatiegebied valt, graag vooraf overleg.

Naast algemene verloskunde spreekuren zijn er speciale themaspreekuren voor zwangeren met preexistente of nieuw in de zwangerschap gediagnosticeerde aandoeningen zoals:

  • Onderliggende ziekte, zoals bijv SLE of hemofilie

  • Vroeggeboorte in de voorgeschiedenis

  • Hiv en andere infectieziekten met een foetaal effect (zoals bijv CMV, waterpokken)

  • Verslavingsproblematiek (KADEX poli)

  • Psychiatrische aandoening (POP poli)

  • Zorg buiten de richtlijn/ poli op maat (POM)

  • Lifestyle (oa overgewicht)

  • Meerlingen

De intake van een nieuwe zwangere vindt vaak plaats op een algemeen spreekuur waarna verwijzing naar een passend themaspreekuur plaatsvindt.

Verloskunde spreekuren worden gehouden door gynaecoloog-perinatologen, artsen in opleiding tot gynaecoloog, artsen niet in opleiding tot gynaecoloog en klinisch verloskundigen. Ook is er de beschikking over een lactatiekundige en ziekenhuis Doula.

Spoed


Patiënten die dezelfde dag moeten worden gezien niet aanmelden via deze route maar via 020 -566 15 00 voor triage en afstemmen tijdstip van consult.

Bij spoed met een minder urgent karakter graag ook telefonisch contact met: 020 - 566 34 00.

Hoe verwijzen?


Huisartsen en verloskundigen verwijzen via ZorgDomein.

Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken.