Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen'.

  • Aneurysma’s (verwijding van een bloedvat);

  • Carotisstenose (vernauwingen in de halsslagader);
  • Niertransplantatie
  • Diep veneuze pathologie (post thrombotisch syndroom)
  • Perifeer arterieel vaatlijden (verstoppingen in de beenslagaders);
  • Shuntchirurgie (ten behoeve van hemodialyse)
  • Aangeboren vaatafwijkingen
  • Mesenteriale ischemie (vernauwing van slagaders naar de darm of maag)
  • Thoracic outlet syndroom

We hebben bijzondere deskundigheid in de endovasculaire (= via een bloedvat) behandeling van aneurysma’s van de grote lichaamsslagader in buik of borstkas. Diezelfde bijzondere deskundigheid geldt voor aangeboren vaatafwijkingen, de ziekte van Marfan en niertransplantaties.

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.  
Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken.

Bij spoed: bellen met de dienstdoende vaatchirurg, te bereiken op sein *59535 via het secretariaat vaatchirurgie tijdens kantoortijden: 06 50087717 of telefooncentrale Amsterdam UMC, locatie AMC: 020-5669111