Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

LET OP: Het formulier heeft een verlooptijd van 30 minuten. Bereid daarom de verwijzing voor door de benodigde documenten alvast klaar te zetten op uw computer.

Locatie AMC en VUMC

Op beide locaties worden patiënten gezien met longziekten, waaronder:

 • Interstitiële longziekten*

 • Sarcoïdose*

Locatie VUmc specifiek

 • Pulmonale hypertensie*

 • Longoncologie

 • Pulmonale interventies

 • Diafragmaproblematiek

 • Birt-Hogg-Dube

Locatie AMC specifiek

 • Astma**

 • Cystic fibrosis*

 • Primaire ciliaire dyskinesie*

 • Bronchiëctasieën**

 • Longproblematiek bij immuundeficiënties

 • Multidisciplinaire luchtwegpolikliniek

 • Endoscopische volume reductie

 • Dyspnoe

*NFU-Expertise Centrum functie

** NVALT kenniscentrum

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.

Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken. Bij de verwijzing graag vermelden of het gaat om een second opinion of tertiaire verwijzing.

Aanvullende patiëntgegevens

Beelden en verslagen t.b.v. de verwijzing kunt u naar Amsterdam UMC versturen via Twiin (DVDexit). 

Het opvragen van gegevens door Amsterdam UMC kan alleen plaatsvinden, als de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven in uw ziekenhuis.