Bogaard, H.J. (Prof. Dr.)
Longarts
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 0522

Als longarts verbonden aan het kenniscentrum Pulmonale Hypertensie maak ik deel uit van het team van behandelaars van patiënten met pulmonale hypertensie. Een belangrijk deel van mijn tijd besteed ik aan wetenschappelijk onderzoek, maar de inspiratie hiervoor ontleen ik aan het contact met patiënten. Mijn wetenschappelijk onderzoek bevindt zich op het raakvlak tussen toegepast klinisch onderzoek en meer basaal onderzoek. Ik probeer als longarts-onderzoeker een brugfunctie te vervullen tussen de kliniek en het laboratorium.

Specialist sinds 2006 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2010

Aandachtsgebieden

 • Pulmonale hypertensie
 • Translationeel onderzoek

Opleiding

 • AMC, Amsterdam
 • VUmc, Amsterdam
 • University of Colorado Health Sciences Center
 • Virginia Commonwealth University
 • University of California San Diego

Wetenschap - onderwijs

Ontwikkelen van nieuwe behandelingen van pulmonale hypertensie en rechter ventrikelfalen. Ontwikkelen van nieuwe, minder belastende vormen van (vroeg-)diagnostiek; genetische aspecten van pulmonale hypertensie; proefdiervrije onderzoeksmethoden

Gepromoveerd op onderwerp

 • Het niet-invasief meten van de hartfunctie tijdens inspanningstesten. Het proefschrift was getiteld: The hemodynamic response to exercise in health and disease.

Doceert in

 • Cursus coördinator blok arts en patiënt en Cardiovascular research challenges (Geneeskunde)
 • Cardiovascular Research Master

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Nationale samenwerking met andere PH expertise centra (klinisch) en basale wetenschappers (LUMC, UMCG, UMCU).
 • Samenwerking met niet-academische ziekenhuizen in het Optiek Netwerk.
 • Internationale samenwerkingen in o.a. Frankrijk (Université Sud in Parijs), Duitsland (Max Planck instituut, PH centre of excellence in Giessen) en de Verenigde Staten (o.a. Harvard, Stanford)

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Dutch Cardiovascular Research Alliance: consortium subsidies (PHAEDRA en DOLPHIN) gericht op het ontwikkelen van nieuwe behandelingen en biomarkers

Wetenschappelijke publicaties

In de media

 • Ik was vorig jaar te zien in een film over behandelaars van patienten met pulmonale hypertensie: de Langste Adem

Nevenfuncties

 • Associate editor van Thorax
 • PlosOne. Bestuurslid Netherlands Respiratory Society
 • American Heart Association 3CPR council
 • voorzitter European Respiratory Society Group 13.2 (right ventricle)