Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

  • Kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar met een luchtweg- of longaandoening die onder behandeling zijn van een kinderarts en waar een diagnostische en of therapeutische vraag speelt.
  • Kinderen en jongeren met hoog complexe luchtweg en of longproblemen waar overname van behandeling gewenst is.
  • Kinderen en jongeren met een luchtweg- of longaandoening die onder behandeling zijn van een kinderarts en waarbij er vanuit de kinderarts en/of ouders verzoek is tot een 2nd opinion.
  • Patiënten (kinderen, jongeren en volwassenen) met een verdenking op Primaire Ciliaire Dyskinesie (PCD) voor het uitvoeren van een trilhaarfunctieonderzoek.

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.

Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken.

Bij spoed altijd telefonisch overleg met de consulent kinderlongziekten / kinderallergologie. 

Verwijzingen via de huisarts zullen over het algemeen niet direct bij de kinderlongarts terecht komen, maar bij de algemene kindergeneeskunde. Indien de huisarts meent dat een directe verwijzing naar de kinderlongarts geïndiceerd is dan kan dit na telefonisch overleg worden afgestemd.

Indien het gaat om een second opinion vanuit de patiënt dan is de nadrukkelijke vraag dit via de behandelend kinderarts te laten verlopen.

Bij complexe vragen en/of uitgebreide voorgeschiedenis is het wenselijk om dit ook telefonisch te bespreken met een van de kinderlongartsen. 
 
Graag alle resultaten van verrichtte aanvullende onderzoeken met verwijsbrief meesturen, waaronder representatieve longfunctieonderzoeken, laboratoriumonderzoek en beeldvorming (bij voorkeur via Twiin). 

Bij verwijzing van kinderen met moeilijk behandelbaar astma

Graag vooraf onderstaande checklist doorlopen en alvorens verwijzing aan de hand van checklist evaluatie completeren:

  • Inhalatietechniek regelmatig gecontroleerd en blijvend adequaat?
  • Therapietrouw geëvalueerd aan de hand van uitdraai apotheekgegevens voorgaande 12 maanden (igv verwijzing deze graag meesturen)?
  • Onderhoudende factoren / blootstellingen (blootstelling sigarettenrook, inhalatieallergenen, stress) geëvalueerd en sanering/behandeling geoptimaliseerd?
  • Huisbezoek astmaverpleegkundige (thuiszorg) in voorgaand jaar plaatsgevonden? Zo niet: alsnog verrichten en verslag meesturen met verwijzing.
  • Veel voorkomende co-morbiditeiten geëvalueerd en behandeld (allergische rhinitis, obesitas, ademdysregulatie, angst)?