Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

LET OP: Het formulier heeft een verlooptijd van 30 minuten. Bereid daarom de verwijzing voor door de benodigde documenten alvast klaar te zetten op uw computer.

Kinderendocrinologie is het deelspecialisme van de Kindergeneeskunde dat zich bezighoudt met aandoeningen van de endocriene klieren (zoals de schildklier, hypofyse, bijnieren, geslachtsklieren, bijschildklieren en alvleesklier), en afwijkende groei en puberteitsontwikkeling. Het betreft niet alleen een groot aantal zeldzame endocriene aandoeningen en syndromen, maar ook relatief vaak voorkomende problemen zoals kleine en grote lengte, en (te) vroeg en late puberteit. 

Qua zorg werkt de subafdeling Kinderendocrinologie nauw samen met het Laboratorium Endocrinologie, en de afdelingen Endocrinologie & Metabolisme (o.a. transitie bij bereiken leeftijd 18 jaar), Gynaecologie & Verloskunde, Kinder- en Endocriene chirurgie, Klinische Genetica, Nucleaire Geneeskunde, en Radiologie. 

De afdelingen Kinderendocrinologie, en Endocrinologie en Metabolisme zijn

  1. NFU-expertise centra voor zeldzame schildklieraandoeningen

  2. zeldzame hypothalamus of hypofyse aandoeningen

  3. “disorders of sex development” (DSD, aandoeningen van de geslachtsontwikkeling; inclusief Klinefelter en Turner syndroom) en genderdysforie

  4. zeldzame bijnieraandoeningen  

Daarnaast zijn beide afdelingen Europese referentiecentra voor de bovengenoemde groepen 1 t/m 3. 

In principe worden alle verwijzingen vanuit de 2e en 3e lijn geaccepteerd. Kinderen met genderdysforie dienen te worden verwezen naar de polikliniek Genderdysforie van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. De afdeling kinderendocrinologie behandelt geen kinderen met diabetes mellitus. 

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.

Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken.

    Bij spoed graag eerst telefonisch overleg met de dienstdoende kinderarts-endocrinoloog via 020-566 9111, vragen naar dienstdoende kinderendocrinologie, sein 29238