Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

LET OP: Het formulier heeft een verlooptijd van 30 minuten. Bereid daarom de verwijzing voor door de benodigde documenten alvast klaar te zetten op uw computer.

De polikliniek Vasculaire geneeskunde van Amsterdam UMC is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van patiënten met:

 • hemofilie

 • vroegtijdige/premature atherosclerose

 • verhoogde stollings- of bloedingsneiging

 • vroegtijdige, ernstige of therapie resistente hypertensie

 • hypotensiesyndromen (orthostase en stoornissen bloeddrukregulatie)

 • stoornissen in de cholesterol- en lipidenhuishouding (verdenking familiare hypercholesterolemie en triglyceridemie)

 • leververvetting (NALFD en NASH)

 • (complex) cardiovasculair risicomanagement

 • hereditair angio-oedeem

 • complexe diabetes

 • diabetes gerelateerde voetproblemen

 • vasospastische aandoeningen (Raynaud) en vasculitis (multidisciplinair spreekuur)

 • erythromelalgia

 • vasculaire bindweefselziekten (Spontane dissectie, fibromusculaire dysplasie en aanverwante aandoeningen)

 • complexe bariatrie en obesitas

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.  

Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken.

Bij een spoedverwijzing graag ook telefonisch contact opnemen.