Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

LET OP: Het formulier heeft een verlooptijd van 30 minuten. Bereid daarom de verwijzing voor door de benodigde documenten alvast klaar te zetten op uw computer.

U kunt uw patiënt verwijzen met een tertiaire hematologische zorgvraag of voor tweedelijns hematologische zorg voor patiënten binnen het verzorgingsgebied van het Amsterdam UMC. Vanaf 4 december 2023 is alle hematologische zorg op locatie VUmc geconcentreerd.

Voor bepaalde diagnoses zijn er samenwerkingen met regionale ziekenhuizen. Het kan dus zijn dat uw patiënt na initiële evaluatie in het Amsterdam UMC doorverwezen wordt naar een van deze ziekenhuizen.

Ook kunt u uw patiënt verwijzen voor een second opinion, dit betreft in principe een eenmalig consult. Patiënten worden geïnformeerd over de aard en het doel van een second opinion via een brief

Voor verwijzingen betreffende ziekten gerelateerd aan verhoogde bloedingsneiging en trombose verwijzen wij u naar de afdeling interne geneeskunde, onderafdeling vasculaire geneeskunde en het Hemofiliebehandelcentrum (HBC).

  Aanmelden MDO Amyloïdose

  U kunt uw patiënt aanmelden voor het MDO Amyloïdose door middel van het invullen van een MDO verwijsformulier of het uploaden van MDO brief.

   U kunt verwijzen via het verwijsformulier, door het formulier in te vullen en/of een verwijsbrief te uploaden.

   Voordat wij een afspraak kunnen inplannen voor uw patiënt, verzoeken wij u vriendelijk om zo veel mogelijk relevante informatie mee te sturen. Deze kunt u als bijlage meesturen in het verwijsformulier. Beeldvorming kunt u bij voorkeur verzenden via XDS of TWIIN.

   Voor een second opinion geldt dat deze pas ingepland zal worden als er een recente brief met alle benodigde informatie van het behandelend centrum bij ons aanwezig is.