Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

LET OP: Het formulier heeft een verlooptijd van 30 minuten. Bereid daarom de verwijzing voor door de benodigde documenten alvast klaar te zetten op uw computer.

Op de Follow Me Neonatologie polikliniek worden kinderen gedurende de eerste 8 levensjaren op specifieke momenten multidisciplinair gevolgd wat betreft groei, gezondheid, neurologische, cognitieve, gedragsmatige en sensorische ontwikkeling. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan mogelijke verwerkingsproblematiek bij de ouder(s).

De kinderen die in aanmerking komen voor de Follow Me Neonatologie moeten voldoen aan specifieke NICU criteria.

Dit betekent dat er alleen op indicatie verwezen kan worden naar de Follow Me Neonatologie polikliniek:

Indien een kind in het buitenland geboren is en/of opgenomen heeft gelegen op een andere NICU dan het Amsterdam UMC kan het kind op verzoek van ouder(s) door een andere NICU danwel een regionaal kinderarts verwezen worden naar de Follow Me Neonatologie polikliniek in het Amsterdam UMC.

NICU criteria Follow Me Neonatologie:

Naast zwangerschapsduur en geboortegewicht zijn ook bepaalde diagnoses een indicatie voor follow-up:

 1. Zwangerschapsduur van < 30 weken en/of geboortegewicht < 1000 gram
 2. Geboortegewicht < 1500 gram mits < P10 op de groeicurve van de PRN of t.z.t. op basis van individuele groeicurven (nieuwe richtlijn NVOG), bij voortschrijdend inzicht
 3. Kinderen met ernstige cerebrale pathologie, perinataal verworven:

  • na perinatale asfyxie waarvoor therapeutische hypothermie.
  • na ernstige perinatale asfyxie volgens de ACOG-criteria (indien om wat voor reden dan ook geen therapeutische hypothermie toegepast): navelarterie pH <7.0 én Apgar score ≤ 3 na 5 minuten én neurologische symptomen (convulsies, coma, hypotonie) én multi-organ failure.
  • ernstige wittestof-afwijkingen (cysteuze PVL, na bacteriële-/virale-/schimmel-/gistinfectie)
  • afwijkingen aan parenchym (hypoxisch/ischemische schade, veneus of arterieel infarct, cerebraal veneuze trombose)
  • afwijkingen aan cerebellum - afwijkingen aan basale kernen dan wel thalamus
  • PHVD ( VI > p97 volgens Levene)
  • Exclusie: congenitale hydrocefalus, cerebrale aanlegstoornissen, cerebrale schade veroorzaakt door chromosomale/syndromale/metabole stoornissen, congenitale spierziekten en neonatale epilepsie
 4. Kinderen geboren na topreferente zorg/4e lijnszorg (bv. foetale therapie zoals laser bij TTTS). NB in geval van ECMO-behandeling dient overleg plaats te vinden met het betreffende ECMO-centrum wie de follow up gaat doen.
 • Verwijzingen van kinderen die geboren zijn in het buitenland of opgenomen hebben gelegen in een andere NICU dan het Amsterdam UMC en voldoen aan de NICU criteria voor de Follow Me Neonatologie, graag eerst telefonisch overleg door de verwijzer met een neonatoloog betrokken bij de Follow Me Neonatologie.
 • Bij verwijzing graag eerdere correspondentie met betrekking tot de NICU opname en opname in het regionaal ziekenhuis toevoegen of beschikbaar stellen.
 • Voordat een afspraak gemaakt wordt, beoordeelt een neonatoloog de verwijzing.

U kunt uw verwijzing als kinderarts / neonatoloog voor de Follow Me Neonatologie polikliniek insturen via de knop 'direct verwijzen'. U heeft hier ook de mogelijkheid om de verwijsbrief en de bijbehorende correspondentie te uploaden.