Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

Op de afdeling prenatale diagnostiek vindt geavanceerd echoscopisch onderzoek plaats (GUO-1 en GUO-2). Een GUO 1 is een geavanceerd echoscopisch onderzoek op basis van de anamnese bijv.  

  • Verhoogd risico i.v.m. eerder aangedaan kind
  • Zwangere of partner heeft aangeboren afwijking

Een GUO 2 is een geavanceerd echoscopisch onderzoek als er bij de screening een structurele afwijking wordt gezien op de echo of bv een verhoogd risico op een chromosoomafwijking na NIPT.

Hiernaast wordt op indicatie invasieve diagnostiek; vlokkentest en vruchtwaterpunctie, verricht door een team van perinatologen.

Voor de indicatiestelling van echoscopie en invasieve diagnostiek verwijs ik u naar de website van de SPSAO (www.spsao.nl), onder het uitvouwmenu screening staan de verschillende indicaties voor geavanceerd ultrageluid onderzoek in het eerste en tweede trimester.

U kunt natuurlijk ook altijd telefonisch contact opnemen met de polikliniek prenatale diagnostiek Amsterdam UMC, locatie AMC 020-5664499.

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.
Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken.

Bij een spoedverwijzing/aanvraag graag ook telefonisch contact met: 020-5668715. Terugkoppeling naar 2de lijn verwijzers is altijd schriftelijk, middels een brief.