Bij Medische Microbiologie en Infectiepreventie (MMI) kunt u diagnostiek op het gebied van infectieziekten aanvragen.