Het Vasculitiscentrum van Amsterdam UMC is een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkend expertisecentrum voor patiënten met vasculitis. Binnen dit centrum wordt hoogcomplexe, multidisciplinaire zorg geleverd en gecoördineerd voor patiënten met vasculitis.

Vasculitis is een ontstekingsproces van de bloedvaten die vaak leidt tot afsluiting van de vaten. De symptomen komen enerzijds voort uit de ontstekingsreactie, zoals koorts, malaise en vermagering, anderzijds uit de gevolgen van de vaatafsluiting, waarbij verschillende organen betrokken kunnen zijn. Vasculitis is een zeldzame aandoening.

Contact

reumaconsulent@amc.uva.nl
020 - 566 2694

Behandelteam vasculitis

Omdat vaak meerdere organen betrokken zijn in het ziekteproces, zijn bij de behandeling van vasculitis diverse specialisten betrokken (multidisciplinaire behandeling).Binnen het AMC wordt een groot deel van de patiënten primair gevolgd op de VASKIR polikliniek.

Daarnaast zijn zorgverleners van diverse andere specialismen betrokken bij de zorg en begeleiding van vasculitis patiënten. Per patiënt wordt in overleg besloten wie de hoofdbehandelaar van de patiënt is.Het afstemmen van de zorg vindt plaats op individuele basis en via gezamenlijke besprekingen. Hierbij bepaalt met name de mate van orgaanbetrokkenheid welke specialist het meest geschikt is om als hoofdbehandelaar op te treden. Tot deze hoofdbehandelaar kan de patiënt zich (bij problemen) wenden. Dit wordt tevens vastgelegd in het medisch dossier.

Multidisciplinaire aanpak

Een centraal element in de zorg voor vasculitispatiënten is het afstemmen van en de borging van integrale zorg bij betrokkenheid meerdere behandelaren, daarom worden patiënten besproken op de wekelijkse multidisciplinaire bespreking van Klinische Immunologie en Reumatologie, waaraan de diverse betrokken specialisten deelnemen. Daarnaast is er een wekelijkse vaatbespreking waar overleg plaats vindt met vaatchirurgen en radiologen.