Wat kan ik verwachten?

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder licht de arts u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om uw aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn: wat kunt u van de behandeling verwachten?

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

In de polikliniek voor Tropische ziekten bevindt zich ook het vaccinatiebureau (Reizigersbureau).

Contactgegevens


Op de polikliniek Tropische Ziekten kunnen mensen die tijdens of na een verblijf in de tropen ziek zijn geworden, snel terecht voor onderzoek en behandeling. Teruggekeerde tropenreizigers kunnen zich bij ons laten screenen (nauwkeurig onderzoeken) op tropische aandoeningen. U kunt voor alle tropische aandoeningen naar de polikliniek komen: van rabiës (hondsdolheid) tot malaria.

Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Deze polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer: 020 - 566 3800

Meer informatie over dit specialisme

De polikliniek Tropische Ziekten bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC, in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) in de kelder. Om er te komen neemt u de lift of trap naar de kelder (01) en meldt u zich bij de balie rechts.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u of uw kind aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om de aandoening van u of uw uw kind te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie AMC

Deze informatie is nog niet beschikbaar
Content

Artsen en zorgverleners

Alle zorgverleners van Tropengeneeskunde

Gerelateerd