Uw behandelend arts heeft u denosumab voorgeschreven voor de behandeling van botontkalking (osteoporose), met als doel het voorkomen van botbreuken en ingezakte wervels. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter van de apotheek.

Het effect van denosumab

Denosumab is een middel dat de botafbraak snel en sterk remt door het tegengaan van de vorming, werking en overleving van bot afbrekende cellen. Bij de behandeling van osteoporose wordt meestal gestart met bisfosfonaten. Dit zijn medicijnen die aan botweefsel hechten en hierdoor de botafbraak remmen. Indien patiënten bisfosfonaten niet verdragen of onvoldoende reageren op bisfosfonaten, kan denosumab een goed alternatief zijn.

Behandeling met denosumab

Osteoporose is een aandoening waar u weinig van merkt. Ook van de behandeling met denosumab merkt u weinig. Om botbreuken en ingezakte wervels zoveel mogelijk te voorkomen is jarenlange behandeling nodig. Denosumab wordt eens in de zes maanden met een injectie onder de huid toegediend, meestal in de buik of in het dijbeen. Dit wordt meestal goed verdragen. Indien u onvoldoende calcium inneemt met de voeding en/of vitamine D-tekort heeft, zal uw arts u ook calcium- en vitamine D-tabletten voorschrijven. Uw arts zal u vertellen hoeveel u daarvan dagelijks moet gebruiken. Voor de toediening van denosumab injecties kunt u een afspraak maken bij uw huisarts.

BELANGRIJK

Het is belangrijk om de behandeling met denosumab niet zonder overleg met uw behandelend arts te stoppen en om tijdens de behandeling geen injecties over te slaan.

Het stoppen of te laat toedienen van injecties zorgt voor een toename van de botafbraak en mogelijk een hoger risico op wervelinzakkingen. Na stoppen van de denosumab behandeling zal vaak aanvullende behandeling met bijvoorbeeld bisfosfonaten nodig zijn.

Wat moet er gebeuren voordat u denosumab kunt krijgen?

Alvorens te starten met denosumab is het belangrijk het calciumgehalte in uw bloed en uw nierfunctie te laten controleren. Om te kunnen starten met denosumab moet de calciumwaarde niet te laag zijn en de nierfunctie mag niet zeer slecht zijn.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

Over het algemeen kunt u denosumab in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Toch wordt u geadviseerd te overleggen met uw behandelend arts in hoeverre het gelijktijdig gebruik van andere medicijnen is toegestaan. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke geneesmiddelen u gebruikt.

Mogelijke bijwerkingen

Denosumab veroorzaakt soms bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn spierpijnen, botpijn, huiduitslag, buikklachten. Af en toe voorkomende bijwerkingen zijn blaasontsteking, huidinfecties en luchtweginfecties.

Een zeer zeldzame bijwerking bij gebruik van denosumab is pijn in de bovenbenen door kleine scheurtjes in het bovenbeenbot. Neem contact op met uw behandelend arts wanneer u pijnklachten in de bovenbenen heeft.

Een andere zeer zeldzame bijwerking is aanhoudende pijn of wondjes in de kaak door beschadiging van het kaakbot. Deze laatste klachten kunnen ontstaan of verergeren na een tandheelkundige ingreep. Voor en tijdens behandeling wordt aangeraden te zorgen voor een goede mondhygiëne en regelmatige tandartscontrole. Neem contact op met uw tandarts bij mondproblemen zoals loszittende tanden, pijn of zwelling tijdens het gebruik van denosumab.

Controles

Enkele maanden na de eerste injectie zal u contact hebben met uw behandelend arts of de verpleegkundige om te controleren of u bijwerkingen heeft van de denosumab en om eventuele vragen van uw kant te beantwoorden. Daarnaast zal gevraagd worden of u de calcium- en vitamine D-tabletten goed verdraagt. Als u de denosumab goed verdraagt, wordt de behandeling met dit geneesmiddel voortgezet. Indien u tussentijds een nieuwe botbreuk krijgt, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts om te kijken of de behandeling gewijzigd moet worden.

Het effect op zwangerschap en borstvoeding

Omdat er onvoldoende gegevens bekend zijn over het gebruik van denosumab tijdens de zwangerschap of borstvoeding, wordt geadviseerd dit medicijn niet te gebruiken als u zwanger bent, bij zwangerschapswens of tijdens borstvoeding.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of de verpleegkundige.

Contactgegevens Amsterdam Botcentrum

E botcentrum@amsterdamumc.nl

Amsterdam UMC, locatie VUmc:

T (020) 444 1120 (interne geneeskunde)

T (020) 444 1122 (reumatologie)

T (020) 444 4444 en vragen naar 64 507 (verpleegkundige)

Amsterdam UMC, locatie AMC

T (020) 566 2649