Informatie over complexe auto-immuunziekten waarbij ook gewrichtsontstekingen een rol spelen.De complexe auto-immuunziekten komen minder vaak voor dan klassieke reumatoide artritis. Bij de meeste complexe auto-immuunaandoeningen staan de gewrichtsontstekingen minder op de voorgrond, maar wordt het ziektebeeld vooral bepaald door auto-immuun ontstekingsreacties in andere organen.

Systemische Lupus Erythematosus (SLE)

SLE is een chronische auto-immuunziekte waarbij de uiting tussen verschillende patiënten erg kan verschillen. Veel voorkomende problemen zijn huidafwijkingen, zweertjes in de mond, gewrichtsontsteking, nierafwijkingen, ontsteking van buik- of borstvlies, neurologische afwijkingen en bloedafwijkingen, zoals bloedarmoede of een tekort aan bloedplaatjes.

Het syndroom van Sjögren

Het syndroom van Sjögren wordt gekenmerkt door ontsteking van onder andere speekselklieren en gaat gepaard met droge ogen en mond, speekselklierzwellingen, moeheid, gewrichtspijnen zonder ernstige gewrichtsontsteking en spierpijn. Daarnaast kunnen andere organen zoals longen, nieren, huid en zenuwstelsel in het ziekteproces betrokken zijn.

Sclerodermie

Sclerodermie, ofwel systemische sclerose, wordt gekenmerkt door met name bindweefsel vorming. Hierdoor ontstaat een strakke huid en treedt verbindweefseling op van inwendige organen, zoals longen en darmen. Verstrakking van de huid van de vingers zorgt soms voor een typische vormafwijking en gaat vaak gepaard met wondjes op de vingertoppen. Bij vrijwel alle patiënten is er sprake van het zogenaamde ‘fenomeen van Raynaud’; bij koude verkleuren de vingers wit, blauw-paars en vervolgens rood. Dit fenomeen komt overigens veel vaker voor, meestal los van deze ziekte.

Myositis

Myositis is een auto-immuun-ontstekingsziekte van de spieren. Wanneer de huid tevens in het ziekteproces betrokken is spreken we van dermatomyositis. De ziekte begint meestal sluipend met een langzaam toenemende pijnloze zwakte van de spieren van schoudergordel en bovenbenen gedurende 3-6 maanden. Binnen de afdeling Klinische Immunologie en reumatologie (KIR) wordt nauw samengewerkt met de afdeling Neurologie van Amsterdam UMC bij de behandeling van patiënten met myositis.

Vasculitis

Vasculitis betekent een ontstekingsproces van de bloedvaten dat vaak leidt tot afsluiting van de vaten. De symptomen komen enerzijds voort uit de ontstekingsreactie, zoals koorts, malaise en vermagering, anderzijds uit de gevolgen van de vaatafsluiting. Er zijn veel verschillende vormen van vasculitis, zoals bijvoorbeeld de relatief vaak voorkomende arteriitis temporalis bij met name oudere (50+) patiënten, de veel minder vaak voorkomende ziekte van Takayasu (TAK Takayasu Arteritis), welke met name bij jonge vrouwen voorkomt en de eveneens relatief weinig frequent voorkomende ziekte van Churg-Strauss (EGPA, Eosinofiele Granulomatose met PolyAngiitis) en Wegener (GPA, Granulomatose met PolyAngiitis), welke bij alle leeftijden voorkomen, maar een voorkeur hebben voor patiënten van middelbare leeftijd. Voor de behandeling van patiënten met vasculitis is er binnen de KIR een gezamenlijk spreekuur met de sectie Vasculaire Geneeskunde van de Inwendige Geneeskunde. Hierover kunt u lezen via deze link: Vasculitis Expertisecentrum Amsterdam UMC

Meer informatie vindt u op www.amsterdamumc.nl onder Polikliniek Klinische Immunologie en Reumatologie.