Op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van Amsterdam UMC worden diagnostiek en behandelingen door middel van beeldvormende technieken (röntgenfoto’s, echografie, CT-scanning en MRI) verricht.

De diagnostische onderzoeken leveren besliskundige informatie ter ondersteuning van de behandeling van patiënten. De beeldgestuurde behandelingen (interventieradiologie) behoren tot de minimaal invasieve ingrepen en vervangen vaak grotere chirurgische ingrepen. De kerntaken van de afdeling zijn patiëntenzorg, opleiding en onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Radiologie

Radiologie richt zich als medisch specialisme op de onderzoek van het lichaam door middel van stralen of golven. Dit onderzoek is vaak onmisbaar om de aard en plaats van een letsel te bepalen.

Diagnostisch onderzoek

De verschillende soorten diagnostische onderzoeken bestaan uit röntgenfoto’s, echografie, CT-scans en MRI-scans.

Therapeutische behandelingen

De therapeutische behandelingen bestaan uit minimaal-invasieve ingrepen. Deze voeren we uit met behulp van echografie, röntgendoorlichting of een CT-Scan.

Deze ingrepen worden gedaan door gespecialiseerd personeel op een speciale onderafdeling voor interventieradiologie. Deze onderafdeling houdt zich bezig met behandelingen van (neuro-)vasculaire aandoeningen, musculoskeletale en abdominale aandoeningen.

Mammacare

De afdeling heeft een aparte onderafdeling voor afwijkingen in de borst. Dit noemen we Mammadiagnostiek.

Kinderradiologie

Binnen de afdeling Radiologie is er een aparte onderafdeling voor Kinderradiologie. Hier doen we de meeste onderzoeken bij kinderen jonger dan 18 jaar.

De afdeling Kinderradiologie heeft een eigen aparte ontvangstruimte en aparte onderzoekskamers. Daarbij werken er gespecialiseerde kinderradiologen.

Apparatuur

Er zijn twee 'wide-bore' MRI-scanners. Deze zijn geschikt zijn voor volwassenen die niet door een gewoon MRI-apparaat onderzocht kunnen worden, door bijvoorbeeld claustrofobie of obesitas.

Er is ook een speciaal ingerichte sectie voor acute radiologie. Daar staat een CT-scanner met het 'Sliding Gantry-principe'. Dit betekent dat we met één machine twee kamers kunnen bedienen. Zo bent u eerder aan de beurt.

Nucleaire Geneeskunde

Nucleaire geneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met de analyse van de functie van organen met behulp van radioactiviteit. Met speciale camera's worden opnamen gemaakt van radioactieve stoffen die in het lichaam zijn ingebracht. Zo kan bijvoorbeeld de doorbloeding van het hart worden bekeken, of wordt de werking van nieren vastgelegd.

Een beperkt aantal radioactieve stoffen is als medische toepassing geschikt. Om ervoor te zorgen dat de stof bij het juiste orgaan terecht komt, kan er aan de radioactieve stof een andere (niet radioactieve) stof gekoppeld worden. Zodoende ontstaat er een nieuwe stof met bijzondere eigenschappen. Een dergelijke combinatie wordt ‘radiofarmacon’ genoemd. Zo wordt bijvoorbeeld fosfaat toegevoegd voor de analyse van botten en wordt jodium gebruikt om de schildklier te bekijken. Het koppelen van de radioactieve stof en de niet radioactieve stof gebeurd in het zogenoemde hotlab.

De toediening van het radiofarmacon wordt in de meeste gevallen gedaan door middel van een injectie in een bloedvat (meestal een ader in de arm, zoals bij een bloedafname). Het kan ook zijn dat u het radiofarmacon in de vorm van een pannenkoek of een capsule krijgt toegediend. Het komt zelden voor dat een patiënt last heeft van bijwerkingen door toediening van het radiofarmacon.

De radioactieve stof die wij het meest gebruiken is de ‘technetium’. Technetium heeft de eigenschap dat het de radioactiviteit iedere zes uur het de helft afneemt. Dit houdt in dat er na één dag bijna niets meer van over is. Het is goed om na een onderzoek wat meer te drinken dan normaal. Zodoende verlaat het deel van de stof dat niet in de organen is opgenomen, via de urine, eerder het lichaam. De stoffen die we gebruiken zijn niet schadelijk voor uw begeleider.

Diagnostisch onderzoek

Op de afdeling hebben we diverse apparatuur, zoals gammacamera's, DEXA (botdichtheidsmeter) en de PET/CT scanner. Deze apparatuur gebruiken we om diagnostische onderzoeken te verrichten.

Therapeutische behandelingen

Nucleaire geneeskunde kan ook worden ingezet bij behandeling van verschillende aandoeningen. Voorbeelden hiervan zijn therapie met Jodium voor schildklieraandoeningen of Radium bij uitzaaiingen in de botten.

Hotlab

Het Hotlab is een afdeling waar u niet zult komen. Toch is dit een zeer belangrijk onderdeel van de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Het Hotlab zorgt ervoor dat de radioactieve stof aan een niet radioactieve stof wordt gekoppeld. Dat wat de u krijgt toegediend wordt hier speciaal voor u gemaakt.

Maagonderzoeken

Dit betekent dat er in het Hotlab ook pannenkoeken worden gebakken voor de maagonderzoeken. Wanneer er voor het onderzoek bloed moet worden afgenomen wordt dit in het Hotlab verder verwerkt.

De producten die op het Hotlab worden gemaakt of verwerkt, krijgt u vervolgens toegediend. Dit betekent dat het Hotlab aan verschillende eisen moet voldoen.

Het moet schoon zijn. En de Hotlab-medewerkers dragen bij hun werk altijd een wit pak, een muts, een mondkapje, handschoenen en klompen.

Zorg waar we goed in zijn

Imaging Center

Het Imaging Center maakt het mogelijk voor patiënten om op slechts één locatie alle noodzakelijke medische beeldvormende onderzoeken te ondergaan.

Radionuclidencentrum

Het radionuclidencentrum is een onderdeel van onze afdeling. In dit centrum ontwikkelen wij nieuwe radiofarmaca en doen wij onderzoek naar behandelingen met radiofarmaca.

Interventieradiologie

Radiologie is meer dan alleen beelden maken. Bij interventieradiologie voeren wij medische handelingen uit via een klein gaatje in de huid. Wij gebruiken echografie, röntgenfoto's, CT en de MRI om deze handelingen te controleren.

Beeldvorming bij mensen met kanker

Kanker is een veelvoorkomende ziekte. Door de kankercellen goed in beeld te brengen, kunnen artsen een betere diagnose stellen. Met verschillende specialismen werken wij samen aan de aanpak van kanker.

Contact

Telefoonnummer: 020-4444 200

Contactformulier