Informatie over Pulmonale Hypertensie voor patiënten

Algemene informatie over pulmonale hypertensie (PH) Bij pulmonale hypertensie is de druk in de longslagaders verhoogd. Lees hier meer over de oorzaken van de verhoogde druk. Ook vindt u hier meer informatie over het vaststellen en behandelen van Pulmonale Hypertensie
Algemene informatie over Chronische Thrombo-embolische Pulmonale Hypertensie (CTEPH) CTEPH is een vorm van pulmonale hypertensie die wordt veroorzaakt door stolsels in de longslagader. Wij voeren operaties (PTE) of dotterbehandelingen (BPA) uit. In het filmpje wordt dit heel duidelijk uitgelegd.
Recente ontwikkelingen in PAH en CTEPH De ontwikkelingen binnen de diagnostiek en behandeling van PAH en CTEPH staan niet stil. Lees meer de recente vorderingen.
Kan ik meedoen aan een studie? Doorlopend vinden er klinische studies plaats naar de oorzaak en behandeling van Pulmonale hypertensie. U kunt hier als patiënt aan meedoen.
Patiëntenadviesraad pulmonale hypertensie Onze patiënten met PH kunnen ons het beste vertellen hoe ze zaken in het ziekenhuis anders willen zien. Of hoe de begeleiding daarbuiten nog beter kan.
Patiëntenvereniging PH De Stichting Pulmonale hypertensie is een landelijke, zelfstandige patiëntenorganisatie met als doel haar achterban te informeren, ondersteunen en adviseren. De stichting richt zich op mensen met pulmonale hypertensie, hun familie en de mensen in hun directe leefomgeving.
Patiëntenfolders pulmonale hypertensie Wilt u meer weten over de onderzoeken en behandelingen die we uitvoeren? Bekijk dan onze folders.
Uw steun Wilt u het werk van het kenniscentrum pulmonale hypertensie steunen? Dat kan!