De afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie verleent klinische zorg aan verschillende patiëntengroepen, altijd in nauwe samenwerking met andere specialismen, zoals de kindergeneeskunde en de pediatrische psychologie. Daarom wordt de kinder- en jeugdpsychiatrie in het ziekenhuis ook wel de consultatieve of liaison-psychiatrie genoemd.

Annelou de Vries is verbonden aan de afdeling als staflid en sinds 2003 werkzaam als consultatief kinderpsychiater in  VUmc. Op haar ziekenhuisafdeling werken nog een collega kinderpsychiater en twee arts-onderzoekers. Daarnaast is deze afdeling een erkende stageplek voor een psychiater in opleiding.

Op de afdeling ziekenhuiskinderpsychiatrie worden verschillende patiëntgroepen onderscheden.
Ten eerste zijn er de lichamelijke zieke kinderen die daarnaast een psychiatrische stoornis hebben of ontwikkelen. Bijvoorbeeld: kinderen met ADHD of autisme, of zieke kinderen die zo angstig en somber worden, dat een psychiatrische beoordeling nodig is.
Ten tweede is de kinderpsychiater betrokken bij kinderen en jongeren die lichamelijke zorg nodig hebben, terwijl hun primaire probleem psychiatrisch is. Daarbij kan gedacht worden aan jongeren die een suïcidepoging hebben gedaan of aan ernstige anorexia nervosa lijden.
Ten derde zijn er de kinderen en jongeren die binnenkomen met lichamelijke klachten, zonder dat daarvoor een lichamelijk oorzaak gevonden wordt. Samen met de kinderarts, de psycholoog en zo nodig de fysiotherapeut wordt gewerkt aan het weer oppakken van de dagelijkse bezigheden en het aanpakken van bijkomende psychische  en gezinsproblemen.

Een bijzonder deel van het werk ten slotte, spitst zich toe op de zorg voor kinderen en jongeren die lijden aan genderdysforie, het diepe ongenoegen dat iemand voelt met zijn of haar biologische geslacht. Het Kennis en Zorgcentrum Genderdysforie van VUmc is de enige plek in Nederland waar gespecialiseerde zorg aan deze kinderen en jongeren verleend kan worden. De afdeling kinderpsychiatrie is nauw betrokken bij deze zorg.