Wij zijn er voor u

De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie gaat voorop in behandeling, kennisontwikkeling en kennisverspreiding van kinderen- en jongeren met risicovol gedrag, speciaal die in aanraking (dreigen te) komen met justitie én op kinderen en jongeren in het ziekenhuis. We voelen ons thuis van het academisch ziekenhuis tot op de hoek van de straat.

Contact

Telefoonnummer:  020 - 566 8000


Gerelateerd