Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Telefoonnummer: 020 - 566 8000

Meer informatie over dit specialisme

De Polikliniek Kinderurologie bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC, in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) begane grond. Volg route 33 (wachtkamer 2).

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u of uw kind aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om de aandoening van u of uw uw kind te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Eerste afspraak bij polikliniek Emma Kinderziekenhuis

We proberen de wachttijden in Amsterdam UMC zo kort mogelijk te houden. Toch duurt het af en toe even.
Wachttijden kunnen namelijk langer uitvallen doordat er een spoedgeval tussendoor komt, of doordat een onderzoek langer duurt dan verwacht. Hier valt helaas weinig aan te doen.
Wachttijden worden ook langer wanneer bezoekers te laat komen. Daarom vragen we u op tijd van huis te gaan, dan hoeven anderen ook niet op u te wachten.
Content

Alle patiënteninformatie van Kinderurologie

Gerelateerd