Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Deze polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Telefoonnummer: 020 - 566 8000

Meer informatie over dit specialisme

De polikliniek Kindernierziekten/nefrologie bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC, in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de begane grond. Volg route 4. De ingang is links naast de liften.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC.

Bij het eerste bezoek van uw kind aan de polikliniek Kindernierziekten/nefrologie, zal gekeken worden óf en wat er precies bij uw kind aan de hand is en wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. En zal besproken worden welke behandelopties er zijn. Het kan zijn dat er vervolgonderzoeken nodig zijn om meer duidelijkheid te geven.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie AMC

Eerste afspraak bij het Emma Kinderziekenhuis AMC

De wachttijd voor een eerste bezoek aan de polikliniek Kindernierziekten/nefrologie bedraagt doorgaans 2 à 4 weken. In geval van spoed kan een eerste consult sneller ingepland worden.
Content

Alle patiënteninformatie van Kindernierziekten/nefrologie

Artsen en zorgverleners

Alle zorgverleners van Kindernierziekten/nefrologie

Gerelateerd