Follow Me nazorg spreekuur Kinderchirurgie

Op dit Follow Me nazorg spreekuur komen kinderen die door de kinderchirurg zijn geopereerd aan een aangeboren aandoening.

Kinderen met één van de onderstaande aandoeningen, vragen we op het Follow Me spreekuur te komen.

Onze werkwijze

Tijdens het Follow Me spreekuur wordt uw kind, naast de kinderchirurg, ook gecontroleerd wordt door andere specialisten, zoals de klinisch geneticus, de kinderlongarts, of de kinderarts maag-darm-lever. Welke specialist uw kind ziet hangt af van de aandoening van uw kind. Tevens voeren fysiotherapeut en psychologen onderzoek uit naar de ontwikkeling van uw kind. Zo nodig betrekken we de diëtist of logopedist erbij. We hebben in het bijzonder aandacht voor de groei en de ontwikkeling van kinderen met een aangeboren aandoening en de invloed op het gezin als geheel.

Wanneer komt uw kind naar het Follow Me Spreekuur?

De controles vinden plaats op de leeftijd van 6 maanden, 1, 2, 6, 12 en 16 jaar.

De zorgverleners en de controles

Casemanager Marijke Voskuijl

De casemanager informeert u over het Follow Me spreekuur en onderhoudt het contact met u zonodig. De casemanager is verpleegkundige die ook werkt op de afdeling kinderchirurgie. Zij leidt een groot deel van de logistieke werkzaamheden van het spreekuur en voert samen met de kinderchirurg het gesprek met kind en ouders. Daarnaast zorgt zij voor een gestructureerde nabespreking met alle betrokken artsen, en het hele team. Marijke Voskuijl stelt zich voor:

"Ik werk sinds 1991 als verpleegkundige voor de kinderchirurgische patiënten en sinds 2012 als verpleegkundig specialist, hetgeen betekent dat ik bepaalde medische handelingen kan verrichten. Het werken met kinderen is heel afwisselend, ze zijn eerlijk en je moet je best doen om alles voor elkaar te krijgen. De leeftijdscategorie van mijn patiënten is erg breed, van 0 tot 18 jaar. Naast de kinderen heb ik ook met bezorgde ouders van doen. Ik houd erg van de dynamiek binnen de kinderchirurgie, het op zoek gaan naar de oorzaak van klachten en zorgen dat de behandeling goed verloopt, zodat dat kind en ouders met vertrouwen weer naar huis gaan."

"Van ouders hoor ik terug dat het fijn is om een casemanager te hebben, een vast aanspreekpunt waar zij terecht kunnen met hun vragen en die korte lijnen heeft naar alle disciplines en een luisterend oor biedt. Elk kind, elke ouder heeft een eigen verhaal en ik vind het bijzonder dat ik daar een stukje van mag meemaken."

Meer informatie

  • Video over het Follow Me spreekuur
  • Informatiebrieven

Wetenschappelijk onderzoek Follow Me spreekuur

We doen wetenschappelijk onderzoek verbonden aan het Follow Me spreekuur. De onderzoekers stellen zich voor:

"Mijn naam is Lieke Beltman en ik ben arts-onderzoeker bij de kinderchirurgie en vanuit daar betrokken bij de organisatie van het Follow Me spreekuur."

"Als onderzoeker op het Follow Me spreekuur slaan we data systematisch op waardoor er grootschalig onderzoek wordt mogelijk gemaakt bij deze kinderen. We onderzoeken hiermee welke lange termijn effecten er optreden na een operatie op jonge leeftijd kijkend naar de lichamelijke, neurocognitieve, motorische en psychosociale uitkomsten. Daarnaast doe ik ook onderzoek naar de verschillende genetische diagnoses op de follow me poli en hoop ik inzicht te verkrijgen in de risico’s voor tijdens en na de operatie bij de kinderen met een aangeboren aandoening."

Contact, adres & voorbereiding

Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Deze polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer: 020 - 566 8000
E-mailadres: aafollowme@amsterdamumc.nl 

Meer informatie over dit specialisme

Het Follow Me spreekuur van de Kinderchirurgie vindt plaats in Amsterdam UMC, locatie AMC, kinderpoliklniekgebouw A, begane grond, aan de rechterkant in de hal. Routenummer 3.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC.

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u of uw uw kind aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om de aandoening van u of uw uw kind te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie AMC

Eerste afspraak bij het Emma Kinderziekenhuis AMC

Deze informatie is nog niet beschikbaar
Content

Alle patiënteninformatie van Kinderchirurgie

Artsen en zorgverleners

Alle zorgverleners van Kinderchirurgie

Gerelateerd