Mensen met risicofactoren, zoals suikerziekte of chronische long-, nier- en leveraandoeningen, lopen een verhoogd risico om de ziekte te krijgen. Melioidose presenteert zich meestal met een longontsteking, abcessen of een bloedvergiftiging, maar vrijwel elk orgaan kan betrokken raken in het ziekteproces. Melioidose kan zich ook als een chronische huidinfectie presenteren. De ziekte komt men op het spoor door het zorgvuldig in kaart brengen van symptomen en de landen die iemand heeft bezocht. De diagnose kan enkel worden gesteld door microbiologisch onderzoek uit te voeren. De gouden standaard bestaat uit het afnemen van kweken, zoals van bloed, sputum, urine en wondvocht. Behandeling bestaat uit een langdurige kuur van antibiotica.


Melioidose (spreekuur) bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Meliodiose (spreekuur) is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer (Tropencentrum): 020 - 566 3800

Meer informatie over dit specialisme

Melioidose (spreekuur) bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC. Het spreekuur vindt vrijwel altijd plaats in het Tropencentrum dat zich bevindt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) in de kelder. Om er te komen neemt u de lift of trap naar de kelder (01) en meldt u zich bij de balie rechts.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie AMC

Deze informatie is nog niet beschikbaar
Content

Gerelateerd