Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC

Deze polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer: 020 - 566 8000

Meer informatie over dit specialisme

De kinderpolikliniek Amsterdam Expertise Centrum Ontwikkelingsstoornissen (AECO) bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie AMC. Binnen locatie AMC wordt de route aangegeven met nummers. U krijgt in de afsprakenbrief het routenummer door. Om naar de polikliniek te gaan neemt u de ingang ‘Poliklinieken’. Bij binnenkomst meteen rechts bevindt zich de inschrijfbalie. Hier kunt u een patiëntenpas laten maken indien u deze nog niet heeft en tevens de toegang tot Mijn Dossier (van uw kind) regelen. De wachtkamers van de kinderpolikliniek vindt u net na de inschrijfbalie aan de rechterkant. Het expertisecentrum vindt u bij nummer 3.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie AMC

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u of uw uw kind aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om de aandoening van u of uw uw kind te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Informatie over uw afspraak op Expertisecentrum AECO

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie AMC

Eerste afspraak bij het Emma Kinderziekenhuis AMC

Deze informatie is nog niet beschikbaar
Content

Alle patiënteninformatie van AECO

Gerelateerd