Dr. N.F. Kalkers
Contact

Telefoonnummer (020) 444 1160

Bij het MS centrum van VUmc promoveerde ik op multipele sclerose. Sindsdien ben ik altijd nauw betrokken gebleven bij de ontwikkelingen rondom onderzoek, kwaliteitsbewaking en zorg voor patiënten met MS. Nu werk ik als neuroloog in het OLVG met als aandachtsgebied multipele sclerose, en in VUmc bij het MS centrum. Op deze manier worden de voordelen en kwaliteiten van een academisch ziekenhuis met die van een topklinisch ziekenhuis gecombineerd, met als doel de MS zorg in de regio te optimaliseren.

Specialist sinds 2007 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2015

Aandachtsgebieden

  • Multiple Sclerose

Opleiding

  • VUmc