Dr. Carel Meskers
Revalidatiearts, Senior- onderzoeker
Contact

Als revalidatiearts help ik patiënten hun zelfstandigheid te behouden of terug te winnen bij ziekten en aandoeningen. Beweging staat hierbij centraal. Spieren spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook zintuigen en het brein. Dit samenspel maakt de patiëntenzorg en onderzoek tot een echte uitdaging.

Specialist sinds 2003 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2013

Aandachtsgebieden

 • Neurorevalidatie
 • Bewegingsstoornissen bij veroudering

Opleiding

 • LUMC, Leiden
 • Reade, Amsterdam
 • Trappenberg, Huizen
 • MCA, Alkmaar

Wetenschap - onderwijs

Ik ben geïnteresseerd in bewegingsstoornissen bij patiënten na een neurologisch letsel en bij veroudering. Hierbij speelt vaak een samenspel tussen 'regelaar' (het zenuwstelsel) en de 'motor' (de spier). Het begrijpen van dit samenspel is van groot belang om patiënten zo snel mogelijk zelfstandig te krijgen en zo lang mogelijk te houden. In het kader van dit onderzoek wordt samengewerkt met een groot aantal partners binnen VUmc, de VU, de TU-Delft, revalidatiecentra en het bedrijfsleven

Gepromoveerd op onderwerp

 • Quantification of shoulder function in a clinical setting (1998)

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • MOVE

Werkt samen met kennisinstellingen

 • LUMC, Leiden
 • Radboudumc, Nijmegen
 • Erasmus MC, Rotterdam
 • TU, Delft
 • Universiteit Twente
 • Northwesten University, Chicago, VS
 • Hersenstichting Nederland

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Hersenstichting fellowship
 • NeuroSIPE (STW)
 • NeurAS (ZonMw)
 • 'E-mplement' Innovatieregeling Topsectoren
 • 'Technology In Motion' (NWO)
 • PROFITS: Precision profiling to improve long-term outcome after stroke (ZonMw)

Wetenschappelijke publicaties

In de media

Nevenfuncties

 • Klinisch directeur Innovative Medical Devices
 • Initiative (IMDI) Center of Excellence 'neurocontrol'