Leven met MS, maar zonder het ervaren van beperkingen, zodat mensen met MS een normaal dagelijks leven kunnen leiden! Het doel van het MS Centrum Amsterdam is om dit voor 2030 mogelijk te maken. Hoe? Door behandeling op maat: het juiste medicijn in de juiste dosering op het juiste moment.

Behandeling op maat

Joep Killestein Joep Killestein

Neuroloog en directeur van het MS Centrum Amsterdam Joep Killestein vertelt: ‘Op dit moment is de behandeling van MS bij iedere patiënt een zoektocht naar het juiste medicijn bij iedere patiënt. We hebben een groeiend scala aan medicijnen, waarmee we maatwerk proberen te leveren aan de mensen met MS. Want de ene MS-patiënt is de andere niet. Die verschillen tussen patiënten en tussen medicijnen vragen om een individuele benadering. De grote uitdaging is per persoon een betrouwbaar profiel vast te stellen, zodat we weten hoe het beloop zal zijn en welke behandeling kansrijk is.’

Wat gaan we doen

Met behulp van de data van heel veel MS-patiënten, het bepalen van allerlei ziektematen en kunstmatige intelligentie ligt behandeling op maat voor MS binnen handbereik. In 2030 wil het MS Centrum Amsterdam behandeling op maat mogelijk maken. Hiervoor zijn vier stappen nodig. De onderzoeken die voor de stappen zorgen, zijn gebundeld in het programma Kracht van Data.

De stappen

De stappen
 1. Inrichten van de MS Centrum Amsterdam Database en vullen met de gegevens van de jaarlijkse metingen.
 2. Onderzoeken met op welke manier we de ziekteprocessen het beste kunnen meten. Door middel van innovatieve analyses worden alle afgenomen materialen van patiënten, zoals bloed en immuuncellen in het lab geanalyseerd en worden de MRI, MEG en OCT (oogscans) met geavanceerde beeldverwerking- en analysemethoden bestudeerd.
 3. Met de data uit stappen 1 en 2 worden de verschillende patiëntprofielen opgesteld en wordt bepaald welke behandeling bij welk patiëntprofiel het meest effectief is.
 4. Bepalen in welk persoonlijk doseringsschema het middel gegeven moet worden.

Wat is nodig

Voor het versnellen van het onderzoek en het behalen van onze ambities voor 2030 is € 10 M per jaar nodig. Dit zal gebruikt worden voor het aanstellen van onderzoekers, maar ook nodig zijn voor het aanstellen van ondersteunend personeel en financieren van het afnemen en verwerken van data.

   Steun Kracht van Data

   De Kracht van Data is een groot meerjarig programma in samenhang met lopende en toekomstige onderzoeksprojecten, dat ervoor zorgt dat iedereen met MS een tijdige behandeling op maat krijgt, zodat hij/zij geen beperking van de ziekte meer ervaart. Een veelbelovende aanpak die mensen met MS een nieuwe toekomst kan bieden. Killestein: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we in de komende jaren grote stappen kunnen zetten. Juist nu, omdat we in een tijd leven van grote technologische vooruitgang; van big data en kunstmatige intelligentie. Het is de kracht van data die ons doel binnen handbereik brengt. Om dit programma te kunnen uitvoeren, zijn we afhankelijk van giften. Helpt u mee?’

   Steunt u het programma Kracht van Data? Ga naar www.steunmscentrumamsterdam.nl of neem contact op via mscentrum@amsterdamumc.nl.

   Meer informatie over programma Kracht van Data (PDF)