Omschrijving project

In de ontstekingsplekken in de hersenen en ruggenmerg die kenmerkend zijn voor MS spelen bepaalde witte bloedcellen, die we B-cellen noemen, een grote rol. Het veel gebruikte medicijn ocrelizumab bestaat uit antistoffen die B-cellen wegvangen en dat werkt goed tegen MS. Rituximab werkt bijna op dezelfde manier en is veel minder duur dan ocrelizumab. Sinds kort mag rituximab in Nederland gebruikt worden voor de behandeling van MS. In Zweden is dat al jaren het geval, met goede resultaten. Er zijn veel aanwijzingen dat rituximab even goed werkt en even veilig is als ocrelizumab, maar er is nog geen hard bewijs. Dit onderzoek vergelijkt daarom rituximab en ocrelizumab. De onderzoekers verwachten geen noemenswaardige verschillen te zullen vinden. In dat geval zullen neurologen waarschijnlijk vaker rituximab gaan adviseren dan nu. Mensen met MS krijgen dan nog steeds een uitstekende behandeling, maar voor een veel gunstigere prijs.

Wie kan meedoen

U kunt meedoen aan het onderzoek als u relapsing MS heeft en een indicatie heeft om te starten met ocrelizumab of rituximab.

Wat houdt deelname in

Alle mensen die met het onderzoek meedoen worden door de computer in één van twee groepen ingedeeld. De ene groep krijgt rituximab , de andere ocrelizumab. Tijdens het onderzoek weten zowel de deelnemers, als de artsen en onderzoekers niet in welke groep een deelnemer zit.

Mensen die voor behandeling van hun MS ocrelizumab of rituximab krijgen, komen bij start van het medicijn, twee weken na start en daarna elke zes maanden naar het ziekenhuis voor een infuus met medicatie, bloedonderzoek en MRI-scans.

Voor deelnemers aan dit onderzoek is dit niet anders, behalve één extra onderzoek drie maanden na de start van de behandeling. Daarna zijn er geen extra bezoeken aan het ziekenhuis nodig, geen extra bloedafnames en geen extra MRI-scans. Wel zullen de bezoeken langer duren, zal er bij de bloedafnames meer bloed worden afgenomen dan anders en zullen we verzoeken vragenlijsten in te vullen.

Meer informatie

Leest u de uitgebreide informatie in de patiënt informatiebrief (PDF).

Afdeling

Afdeling neurologie, MS Centrum Amsterdam, Amsterdam UMC, locatie VU

Looptijd

2022 tot 2025

Contact

Lisa Schoof, arts-onderzoeker
Studietelefoon: 06 50087853
Mail: noisyrebels@amsterdamumc.nl

Sponsoring

TreatMeds