Omschrijving project

Tijdens de SUPERNEXT studie krijgen patiënten die met het middel natalizumab worden behandeld een persoonlijk behandelschema in plaats van het standaard behandelschema. Hierbij wordt bij patiënten op basis van de hoeveelheid medicijn in het bloed gekeken of de patiënt op het standaard vier-wekenschema (1 infuus per 4 weken) moet blijven, of dat iemand mag verlengen naar een zes-, zeven- of achtwekenschema. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen en wordt de kans op bijwerkingen en complicaties mogelijk verkleind. Daarnaast wordt de zorg efficiënter ingezet.

Wie kan meedoen

Personen die de diagnose relapsing-remitting multipele sclerose (RRMS) hebben en hiervoor het medicijn natalizumab gebruiken (minimaal 6 giften gehad) komen in aanmerking voor deelname aan de studie.

Wat houdt deelname in

1. Gepersonaliseerde behandeling groep
Als u een gepersonaliseerde behandeling wilt, wordt er bij uw volgende natalizumab infuus eerst 5 ml bloed afgenomen door het infuusslangetje. U wordt dus niet extra geprikt. Op basis van de natalizumab waarde in uw bloed wordt een behandelschema vastgesteld. Het aantal weken tussen de infusen ligt tussen de 4-8 weken met een vast aantal weken tussen de infusen voor iedere persoon. De natalizumab waarde in het bloed zal elk derde infuus opnieuw worden gecontroleerd . Indien mogelijk zal het behandelschema worden verlengd. Zo zorgen we ervoor dat de natalizumab waarde in het bloed goed blijft. Bij start van het onderzoek en na 1 en 2 jaar wordt u gevraagd of u digitaal vragenlijsten wilt invullen, dit duurt circa 30 minuten en kunt u doen vanaf uw eigen computer. De standaard controles bij uw eigen neuroloog lopen door zoals u gewend bent. Het onderzoek duurt twee jaar waarna u met uw neuroloog kunt beslissen of u de gepersonaliseerde behandeling wilt voortzetten.

2. Controle groep
Gebruikt u natalizumab en wilt u geen op maat gedoseerde behandeling, dan stellen wij het erg op prijs als u mee wilt doen als controle groep. Dit betekent dat er eenmaal via het infuus bloed wordt afgenomen en dat u op dat moment en na 1 en 2 jaar wordt gevraagd om digitaal vragenlijsten in te vullen. Dit duurt circa 30 minuten en kunt u doen vanaf uw eigen computer. Ook vragen we enkele gegevens op bij uw neuroloog over MRI scans, het JC virus en het aantal relapses in het afgelopen jaar.

Afdeling

Afdeling neurologie, Amsterdam UMC, locatie VUmc

Looptijd

2020 – 2026

Contact

E: Next-ms@amsterdamumc.nl
T: 06-50087629
W: www.vumc.nl/nextms

L.M.Y. Gelissen, uitvoerend onderzoeker
Dr. Z.L.E. van Kempen, coördinerend onderzoeker
Prof. Dr. J. Killestein, hoofdonderzoeker

Sponsoring

De SUPERNEXT studie wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: Treatmeds, Stichting MS Research, Hersenstichting en Innovatiefonds zorgverzekeraars.