Wij zijn er voor u

Bij het specialisme Longziekten van Amsterdam UMC houden we ons bezig met alle aandoeningen aan de luchtwegen, longen en ademhaling. Daarnaast richten wij ons op een aantal complexe longziekten, zoals pulmonale hypertensie.

Contact

Telefoonnummer:

020 - 566 2694 (locatie AMC)

020 - 444 0522 (locatie VUmc)


Over ons

Locatie AMC en locatie VUmc

Locatie VUmc Longoncologie
Pulmonale interventies
Diafragmaproblematiek

*NFU-Expertise Centrum functie
** NVALT kenniscentrum

Locatie AMC Bronchiëctasieën**
Longproblematiek bij immuundeficiënties
Multidisciplinaire luchtwegpolikliniek
Endoscopische volume reductie
DyspnoeGerelateerd