Kosten en vergoedingen

Als u met ziekte te maken krijgt, zoekt u natuurlijk de beste zorg. Maar ook helderheid over de kosten van die zorg is belangrijk. Want hoe wordt uw behandeling betaald? Heeft Amsterdam UMC ook een contract met uw zorgverzekeraar? Hoe zit het met een budgetpolis? En hoe is de ziekenhuisfactuur samengesteld? Op al deze vragen vindt u een antwoord op deze pagina.

Vragen over vergoeding ziekenhuiskosten

Gaat u binnenkort naar Amsterdam UMC, locatie VUmc, of bent u al patiënt? Check deze zes belangrijke vragen om te zorgen dat uw ziekenhuiszorg vergoed wordt.

1 - Heeft Amsterdam UMC, locatie VUmc voor mijn behandeling een contract met mijn zorgverzekeraar? 

Of er wel of niet een contract is tussen Amsterdam UMC, locatie VUmc en uw zorgverzekeraar (zie kopje gecontracteerde zorgverzekeraars), kan van belang zijn voor de hoogte van uw vergoeding. Voor meer informatie over de hoogte van uw vergoeding kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

2 - Wordt mijn behandeling bij Amsterdam UMC, locatie VUmc vergoed door mijn zorgverzekeraar?

De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Bent u niet verzekerd of heeft uw zorgverzekeraar geen contract met Amsterdam UMC, locatie VUmc, dan wordt het zogenaamde passantentarief bij u in rekening gebracht.

3 - Heeft Amsterdam UMC, locatie VUmc de verwijsbrief?

Een behandeling in Amsterdam UMC, locatie VUmc wordt alleen vergoed na verwijzing (op vertoon van een verwijsbrief). U krijgt deze mee van uw huisarts of specialist. Soms wordt de verwijsbrief rechtstreeks naar VUmc verstuurd. Vraag in dat geval of Amsterdam UMC, locatie VUmc de brief ontvangen heeft.

4 - Heb ik een identiteitsbewijs nodig?

U moet zich kunnen legitimeren in Amsterdam UMC, locatie VUmc met een geldig identiteitsbewijs. Dat geldt ook voor minderjarigen, jonger dan 14 jaar. De behandeling kan anders niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

5 - Wat als mijn behandeling verandert?

Het verloop van de behandeling kan niet altijd worden voorspeld. Soms is een andere behandeling nodig of wordt u doorverwezen naar een ander ziekenhuis of andere specialist. Overleg daarom steeds met uw arts of uw zorgverzekeraar over de kosten en de vergoeding daarvan.

6 - Klopt de factuur? 

Na de behandeling declareert Amsterdam UMC, locatie VUmc de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, of u krijgt de factuur thuis gestuurd. Dit is afhankelijk van bij wie en hoe u verzekerd bent. Wij adviseren u de factuur na te kijken. Zo kunt u controleren of Amsterdam UMC, locatie VUmc de juiste behandeling in rekening brengt en uw zorgverzekeraar de juiste vergoeding uitkeert. Houdt u er daarbij rekening mee dat een verrekening met uw eigen risico kan plaatsvinden.

Budgetpolis? Let op!

Heeft u een budgetpolis afgesloten? Let dan extra goed op, hier zitten beperkingen aan!

 • In een budgetpolis is het aantal zorgverleners en ziekenhuizen dat bezocht kan worden beperkt.
 • In geval dat u een niet gecontracteerde zorgaanbieder bezoekt worden de kosten meestal maar voor 50 of 65 procent vergoed
 • Zorgverlening door academische ziekenhuizen wordt alleen vergoed wanneer u wordt doorverwezen door een zorgaanbieder die wel gecontracteerd is binnen uw budgetpolis.
 • Genees- en hulpmiddelen moeten via internet bij vaste aanbieders betrokken worden.

Twijfelt u?

Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden en vergoedingen van uw behandeling. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

U kunt, een deel van, de zorgkosten zelf moeten betalen indien uw polisvoorwaarden dit vermelden of uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met Amsterdam UMC, locatie VUmc. Andere mogelijkheden waarom u de factuur zelf dient te betalen zijn:

 • niet verzekerde zorg (onder basisverzekering of aanvullende verzekering)
 • eigen risico
 • eigen bijdrage
 • niet doorverwezen naar Amsterdam UMC, locatie VUmc

Meer informatie en meer vragen over zorgverzekering en vergoeding van zorgkosten vindt u in hoofdstuk 1 van de brochure Kosten patiëntenzorg VUmc - veelgestelde vragen.

Wat is een DBC-zorgproduct?

Ziekenhuiszorg wordt in Nederland gefinancieerd op basis van diagnosebehandelcombinaties (DBC-zorgproducten). Amsterdam UMC, locatie VUmc brengt die in rekening bij de zorgverzekeraar of de patiënt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke DBC-zorgproducten ziekenhuizen in rekening kunnen brengen.

Als iemand in Amsterdam UMC, locatie VUmc behandeld wordt rekent Amsterdam UMC, locatie VUmc niet elke scan, injectie of handeling afzonderlijk af. Het betalen van ziekenhuiszorg gebeurt via zogenoemde DBC-zorgproducten.

Dit zijn eigenlijk pakketten zorg die nodig zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld van een botbreuk. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle zorgkosten bij een dergelijke breuk. De NZa stelt de omschrijvingen van de DBC-zorgproducten vast.

Hoe is het tarief van een DBC-zorgproduct opgebouwd?

Het tarief van een DBC-zorgproduct is een combinatie van de kosten die het ziekenhuis maakt en het honorarium van de medisch specialist. Na afloop van de behandeling ontvangt de patiënt één rekening voor de gehele behandeling.

Hoe wordt bepaald welk DBC-zorgproduct geldt?

In de animatie wordt onderstaand proces toegelicht
(Bron:Nederlandse Zorgautoriteit www.nza.nl/betalen-van-ziekenhuiszorg).

1 - Diagnose

Een patiënt komt in het ziekenhuis na verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of via de Spoedeisende hulp. Een medisch specialist stelt een diagnose. Op basis hiervan opent hij een DBC-zorgproduct. Dan staat nog niet vast welk bedrag de patiënt of zijn zorgverzekeraar uiteindelijk moet betalen. Welke DBC-zorgproduct uiteindelijk geldt is afhankelijk van onder andere de volgende factoren.

2 - Bepalende factoren

De kosten zijn gebaseerd op een gemiddelde behandeling. Daardoor maakt het niet uit of er één of drie foto's zijn gemaakt. Andere factoren tellen wel mee. Dan gaat het om de zwaarte van de behandeling. Zo maakt het uit of de patiënt overnacht in het ziekenhuis, of dat hij meteen naar huis kan. Het maakt ook uit of hij wel of geen operatie heeft ondergaan. Ook het aantal bezoeken van een patiënt aan de medisch specialist kan een rol spelen

3 - Vaststellen

Als de behandeling is afgelopen wordt op basis van alle vastgelegde informatie het uiteindelijke DBC-zorgproduct vastgesteld. Dit DBC-zorgproduct heeft een eigen code.

Soms is een patiënt voor meerdere aandoeningen in behandeling bij verschillende specialisten. Dan kunnen meerdere DBC-zorgproducten gelden. Elke specialist opent in dat geval een eigen DBC-zorgproduct.

Heeft uw zorgverzekeraar geen contract afgesloten met Amsterdam UMC, locatie VUmc dan betaalt u de factuur zelf. Dan gelden de passantenprijzen voor de DBC-zorgproducten en overige producten.

De prijzen zijn geldig voor zorgproducten geopend vanaf het jaar zoals aangegeven op de passantenprijslijst. De datum van het eerste bezoek of activiteit is leidend voor de bepaling van het tarief. Ter illustratie, als u in december 2016 in VUmc bent geweest en de zorg wordt in februari 2017 afgerond, dan wordt het tarief conform de passantenprijslijst van 2016 in rekening gebracht.

Passantenprijzen zijn onder voorbehoud. Landelijke of interne ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen. Wanneer de prijs op de lijst anders is dan de prijs die u in VUmc hoort als u wordt behandeld, dan geldt de prijs op de factuur.

Meer informatie over de zorgverzekeraars welke gecontracteerd zijn vindt u onder het kopje 'gecontracteerde zorgverzekeraars'. Met de zorgverzekeraars hebben we tarieven afgesproken die we in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis en de stand van uw eigen risico krijgt u vervolgens een rekening van uw zorgverzekeraar.

Niet in alle situaties zijn de afgesproken tarieven met zorgverzekeraars van toepassing. Het ziekenhuis brengt dan de passantenprijs in rekening bij de patiënt, deze dient u rechtstreeks aan het ziekenhuis te betalen.

In onderstaande situaties is de passantenprijslijst van toepassing:

 • Behandelingen die buiten de afspraken met zorgverzekeraars vallen (bijvoorbeeld onverzekerde zorg).
 • Patiënten die niet verzekerd zijn.
 • Patiënten die verzekerd zijn via een polis of zorgverzekeraar waar VUmc geen contract mee heeft.

Voor de volledigheid merken wij op dat bij Amsterdam UMC, locatie VUmc algemene (betalings-) voorwaarden van kracht zijn. Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u opvragen bij het patiënteninformatiecentrum.

Uw ziekenhuisfactuur

Klik op voorbeeld factuur in PDF voor een grote versie in PDF waarbij een uitleg wordt gegeven over de factuur.

Ziekenhuisfactuur VUmc voorbeeld

Voorschot

Indien u een voorschot heeft betaald verrekenen wij dit met de definitieve factuur. Indien de definitieve factuur hoger is dan het reeds betaalde voorschot dient u het resterende bedrag zelf te voldoen. Indien de definitieve factuur lager is dan het reeds betaalde stort VUmc het teveel betaalde terug.

Veelgestelde vragen zorgverzekering en vergoeding van zorgkosten

Veelgestelde vragen over de factuur

Er zijn verschillende redenen waarom u de factuur zelf ontvangt. Wanneer u vragen heeft over de factuur, waarom u deze ontvangt en/of over de hoogte van de factuur, kunt u hoofdstuk 2 van de brochure Kosten patiëntenzorg VUmc - veelgestelde vragen raadplegen.

Van facturen die rechtstreeks verzonden zijn aan uw zorgverzekeraar kunt u geen kopie opvragen bij VUmc. Voor inzage in deze facturen neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Veelal bieden zij inzage door middel van een inlog op de website van uw zorgverzekeraar.

Indien u een kopie wilt ontvangen van een factuur die u zelf heeft ontvangen kunt u hiervoor een aanvraag doen via het formulier Opvragen kopie factuur VUmc.

Veelgestelde vragen over de betaling en het saldo

Indien u een vraag heeft over betaling van de factuur of een ontvangen aanmaning raadpleegt u hoofdstuk 3 van de brochure Kosten patiëntenzorg VUmc - veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over bezwaar maken

Indien u bezwaar wilt maken tegen de factuur raadpleegt u hoofdstuk 4 van de brochure Kosten patiëntenzorg VUmc - veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over de machtiging

Een machtiging is een aanvraag die een arts doet bij uw zorgverzekeraar om een bepaalde zorgactiviteit uit te mogen voeren. Voor meer informatie over de machtiging en veel gestelde vragen over machtigingen leest u hoofdstuk 5 in de brochure Kosten patiëntenzorg VUmc - veelgestelde vragen.

Wilt u meer weten? Dan adviseren wij u het volgende:

U heeft een vraag over de vergoeding van de behandeling. Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

U heeft een algemene vraag over de zorgkosten in Nederland. Hiervoor kunt u terecht bij:

U heeft een specifieke vraag over de behandeling of de prijs van een DBC-zorgproduct in VUmc. Neem dan contact op met de afdeling facturatie van VUmc. Kijk bij het kopje 'contact'.

U heeft een vraag over een ontvangen factuur. Bekijk dan de veelgestelde vragen op deze pagina. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de afdeling facturatie van VUmc.

Contact

Heeft u een specifieke vraag over de behandeling of de prijs van een DBC-zorgproduct bij VUmc en staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u het contactformulier invullen. We reageren dan zo spoedig mogelijk.

Heeft u een vraag over de vergoeding van de behandeling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Heeft u een algemene vraag over DBC-zorgproducten? Hiervoor kunt u terecht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl of www.zorgwijzer.nl/faq/zorgnota).